Standpunten

Zoeken

Zeker zijn van dat je stem gehoord wordt

Iedereen moet zeker kunnen zijn van zeggenschap over de eigen leefomgeving. We geven daarbij inwoners de ruimte voor hun eigen initiatief, en we waken dat iedereen gehoord wordt en niemand achterblijft. Zowel bij buurtinitiatieven als grote vragen over bijvoorbeeld duurzame energievoorziening. De provincie is er voor haar inwoners en iedereen kan er zeker van zijn dat zijn of haar mening ertoe doet.

Lees verder

Zeker zijn van een betaalbaar huis

In onze prachtige provincie moet je fijn, veilig en betaalbaar kunnen wonen. Daarom willen we dat in Gelderland veel meer betaalbare woningen worden gebouwd. Zodat er voldoende ruimte is voor starters en jonge gezinnen en iedereen een plek kan vinden om thuis te zijn.

Lees verder

Zeker zijn van een eerlijke toekomst

Iedereen moet zeker kunnen zijn van een warm huis en een betaalbare energierekening. De komende jaren investeren we in duurzame warmtebronnen en energievoorziening, zodat we onze mooie provincie schoon en veilig doorgeven aan de generaties na ons. Iedereen moet in gelijke mate kunnen profiteren van de verduurzaming en de kosten eerlijk verdeeld. De sterkste schouders dragen de zwaarste lasten en de vervuiler betaalt.

Lees verder

Zeker zijn van een gezonde leefomgeving

Zeker zijn van een goed evenwicht tussen wonen, werken en natuur. Van een gezonde en veilige leefomgeving voor alle inwoners. We geven ruimte waar het kan, we beschermen waar het moet.

Lees verder

Zeker zijn van een leefbaar platteland

Iedereen moet zeker kunnen zijn van een leefbaar platteland. We gaan voor gezond voedsel, veilige landbouw met een positief effect op de omgeving. Het welzijn van mens én dier staat voorop.

Lees verder

Zeker zijn van een vast baan

Zeker zijn van een vaste baan. In Gelderland moet iedereen goed werk kunnen vinden. Waar je zeker bent van een eerlijk pensioen en een vast contract. We zorgen dat opleidingen en arbeidsmarkt goed op elkaar aansluiten en dat je alle mogelijkheden krijgt je te ontwikkelen. We maken een einde aan discriminatie op de arbeidsmarkt. En zorgen dat je de baan kan vinden die bij je past.

Lees verder

Zeker zijn van groen en natuur

Iedereen moet zeker kunnen zijn van groen en natuur. Ook toekomstige generaties hebben recht op een gezond klimaat, een rijke natuur en voldoende energiebronnen. Daarom beschermen we de natuur en versterken de biodiversiteit.

Lees verder

Zeker zijn van schoon water en droge voeten

Iedereen moet zeker kunnen zijn van schoon water en droge voeten. Gelderland is een groene provincie, waar water, natuur en landschap van groot belang zijn voor inwoners en toeristen. We zetten ons in voor schoon en veilig water, zodat iedereen veilig kan wonen, recreëren en spelen in ons mooie Gelderse landschap.

Lees verder

Zeker zijn van sport en cultuur voor iedereen

Voor de kwaliteit van de samenleving vindt de PvdA cultuur en sport van groot belang. Cultuur en sport bevorderen de ontwikkeling van creativiteit en talenten en verbinden mensen met elkaar. Daarom moet iedereen toegang hebben tot sport en cultuur.

Lees verder

Zeker zijn van veilig vervoer

Zeker zijn van snel en veilig van A naar B kunnen. Dat betekent bestaande wegen veiliger maken, dorpen en steden bereikbaar houden en een goed openbaar vervoer. Zodat je snel en veilig op je werk, school of thuis aankomt.

Lees verder