Milieu

De PvdA maakt een duidelijke keuze voor minder fossiele energie en meer duurzame energie. Ook toekomstige generaties hebben recht op een gezond klimaat, een rijke natuur en voldoende energiebronnen.

De PvdA maakt een duidelijke keuze voor minder fossiele energie en meer duurzame energie. Ook toekomstige generaties hebben recht op een gezond klimaat, een rijke natuur en voldoende energiebronnen. Energiebesparing stimuleren we door woningisolatie financieel te steunen – zowel huurwoningen als koopwoningen. Wij investeren in duurzame energie en daar betrekken we de inwoners bij. Lokale initiatieven ondersteunen we.

• De PvdA blijft zich verzetten tegen het winnen van schaliegas in onze provincie.  We zetten ons   in voor de transitie naar schone en duurzame bronnen van energie, zoals wind- en zonne-energie.

• De PvdA ondersteunt lokale initiatieven van en voor inwoners, zoals de plaatsing van 400 zonnepanelen op het dak van het gemeentehuis van Voorst en gasproductie vanuit de waterzuivering van de papierindustrie in Eerbeek.

• De provincie Gelderland, als grootaandeelhouder van de netwerkmaatschappij Liander, stimuleert Liander tot het versneld aanleggen van een ‘slim’ energienet dat  de opwekking van duurzame energie maximaal faciliteert.

• De PvdA zet zich in voor onderzoek naar de kansen voor aquacultuur in onze waterrijke provincie.

• Energiebesparing is een belangrijke stap op weg naar duurzaamheid.  Maatregelen om energiebesparing te stimuleren kunnen wat de PvdA betreft op steun van de provincie rekenen.