Zeker zijn van groen en natuur

Iedereen moet zeker kunnen zijn van groen en natuur. Ook toekomstige generaties hebben recht op een gezond klimaat, een rijke natuur en voldoende energiebronnen. Daarom beschermen we de natuur en versterken de biodiversiteit.

Iedereen moet zeker kunnen zijn van groen en natuur. We kunnen niet zonder natuur. Daarom staan we voor een snelle afronding van het Gelders Natuur Netwerk, zodat we in heel Gelderland de natuur beschermen en de biodiversiteit versterken. Dat is van essentieel belang voor de leefbaarheid in onze provincie, voor de kwaliteit van ons landschap en voor het toerisme in onze Gelderse streken. Maar natuur dichtbij is net zo belangrijk. Daarom willen we investeren in groene schoolpleinen, zodat kinderen al vroeg in aanraking komen met natuur en groen. En daarom willen we het budget voor vrijwilligers die werken aan onze groene omgeving de komende jaren wordt verdubbeld.