Zeker zijn van sport en cultuur voor iedereen

Voor de kwaliteit van de samenleving vindt de PvdA cultuur en sport van groot belang. Cultuur en sport bevorderen de ontwikkeling van creativiteit en talenten en verbinden mensen met elkaar. Daarom moet iedereen toegang hebben tot sport en cultuur.

Iedereen moet zeker kunnen zijn van sport en cultuur. Cultuur en sport zijn zo veel meer dan een vrijetijdsbesteding. Ze brengen mensen samen, zijn belangrijk voor gezondheid en welzijn, houden ons met de benen op de grond of maken juist nieuwe creatieve ideeën los. Juist daarom moeten cultuur en sport toegankelijk zijn voor iedereen. Dat doen we door subsidies voor kunst en cultuur eenvoudiger te maken, zodat ook kleinere verenigingen of vrijwilligersinitiatieven er gebruik van kunnen maken. Dat doen we door financiële belemmeringen weg te nemen, zeker voor kinderen die het thuis wat minder breed hebben. En dat doen we door te investeren in vitale verenigingen en sterke culturele instellingen. Zodat zowel het Gelders Orkest als de voetbalvereniging in Aalten of de judoschool in Apeldoorn zeker kunnen zijn van een provincie die hun werk waardeert en steunt.