Wonen

Goed wonen in de stad en op het platteland! Iedereen heeft recht op een goede en passende woning in een veilige woonomgeving.

Iedereen heeft recht op een goede en passende woning in een veilige woonomgeving. We bekijken woningbouwplannen in onze provincie tegen de achtergrond van economische en demografische ontwikkelingen. Dat wil zeggen: rekening houden met bevolkingskrimp in plattelandsgebieden en inspelen op de groei van het aantal een- en tweepersoons huishoudens (vooral in de steden en op de vergrijzing.

Gemeenten moeten met elkaar én met inwoners overleggen over nieuw te bouwen woningen, om te voorkomen dat we in de nabije toekomst te maken krijgen met leegstand. Aanpassing van bestaande gebouwen – zowel huizen als leegstaande scholen, kantoren en bedrijfspand – om ze geschikt te maken voor levensloopbestendig wonen heeft voorrang op nieuwbouw. Senioren die terug willen van de stad naar het platteland moeten passende woonruimte kunnen vinden. Initiatieven van mensen om zelf invulling te geven aan nieuwe en veranderende woonwensen  ondersteunen we, obstakels pakken we aan.

• Op initiatief van de PvdA heeft de provincie Gelderland via het Impulsplan Wonen 37 miljoen euro geïnvesteerd in ruim 80 woningbouwprojecten. Bijvoorbeeld ombouw van scholen of kantoren tot senioren- of starterswoningen, renovatie en isolatie van woningen, herinrichting openbare ruimte. Hier willen we mee doorgaan. Vooral  ook  omdat het werkgelegenheid in de bouw en leerling-werkplaatsen oplevert. Deze slimme aanpak van leegstand, leefbaarheid en woningbouw willen we voortzetten.

• Verzorgingshuizen lopen leeg.  Tegelijkertijd willen veel ouderen er eigenlijk graag blijven wonen.  Goed wonen, samen met leeftijdsgenoten en een beetje ondersteuning. De PvdA wil  de provincie goede initiatieven van bewoners laten ondersteunen.

• De PvdA is voorstander van steun aan Gelderse gemeenten die financieel  klem zitten en daardoor minder voor hun inwoners kunnen doen.  Gemeentelijke lasten moeten betaalbaar blijven voor huurders en kopers. Voorzieningen moeten beschikbaar en bereikbaar blijven, ook in het buitengebied.

• Dankzij een initiatief van de PvdA worden in de Apeldoornse Vogelbuurt de hoogspanningskabels ondergronds gebracht, met financiële steun van de provincie. Hierdoor kan eindelijk de hoognodige renovatie van de sociale huurwoningen beginnen. De PvdA werkt samen met inwoners aan de kwaliteit van de woonomgeving.