Zeker zijn van een betaalbaar huis

In onze prachtige provincie moet je fijn, veilig en betaalbaar kunnen wonen. Daarom willen we dat in Gelderland veel meer betaalbare woningen worden gebouwd. Zodat er voldoende ruimte is voor starters en jonge gezinnen en iedereen een plek kan vinden om thuis te zijn.

Meer betaalbare woningen

Iedereen moet zeker kunnen zijn van een goede en betaalbare woning. De PvdA wil starten met een nieuwe en meer intensieve aanpak om voldoende sociale woningbouw te realiseren. De gemeente kan daarin prestatieafspraken maken met woningcorporaties. We willen gemeenten hier actief in ondersteunen. De nadruk ligt daarbij op aandacht voor en realisatie van gemengde wijken. Wij vinden dat de provincie actief moet lobbyen voor afschaffing van de verhuurdersheffing.

Toekomstgericht terugbouwen

De PvdA kent de problemen in de krimpgebieden en de gebieden waar de samenstelling van de bevolking verandert. Wij willen een regeling waarin het mogelijk wordt om subsidie te verstrekken aan huizenbezitters die, hun woning willen slopen, samenvoegen of bloksgewijs willen aanpakken om te voorkomen dat zij over enkele jaren met een onverkoopbare woning zitten, onder voorwaarde dat hier toekomstbestendig voor wordt teruggebouwd.

Toekomstgericht investeren

De provincie moet investeren in die wijken en kernen waar de ruimte beter benut kan worden. Dat dient wonen en welzijn, duurzaamheid en energiebesparing. Als we als provincie het geld vrij maken om oude gebouwen fysiek om te vormen tot een prettige en praktische woonomgeving, dan kunnen gemeenten zich makkelijker richten op sociale samenhang. Van Steengoed Benutten naar een Toekomstgerichte, Steengoede Aanpak als basis voor sterkere wijken en dorpen.

Duurzame woningbouw

De PvdA wil dat juist groepen die het nu lastig hebben, gaan verdienen aan de energietransitie. Meer kennis is nodig. De provincie moet hier bij helpen, zeker als het gaat om particuliere woningen en de aanleg van bijvoorbeeld gasloze wijken. De PvdA wil ook dat de energielasten voor mensen met lage inkomens omlaag gaan. Dat betekent dat bestaande (sociale) woningbouw ook goed geïsoleerd en energieneutraal worden gemaakt. De provincie moet voorfinanciering van verduurzamingsmaatregelen voor deze groep mogelijk maken en meehelpen financieringsinstrumenten te ontwikkelen.

Nieuwe woonvormen

Flexibele woonvormen die gericht zijn op jongeren, ouderen en kwetsbare groepen gaan we in Gelderland extra ondersteunen.