Zeker zijn van een vast baan

Zeker zijn van een vaste baan. In Gelderland moet iedereen goed werk kunnen vinden. Waar je zeker bent van een eerlijk pensioen en een vast contract. We zorgen dat opleidingen en arbeidsmarkt goed op elkaar aansluiten en dat je alle mogelijkheden krijgt je te ontwikkelen. We maken een einde aan discriminatie op de arbeidsmarkt. En zorgen dat je de baan kan vinden die bij je past.

De crisis is voor veel Gelderlanders nog niet voorbij. Te veel mensen staan langs de kant. Met name jongeren, ouderen en mensen met een beperking. De PvdA heeft zich in de afgelopen periode sterk gemaakt voor  werk, werk en nog eens werk. We hebben met succes gepleit voor het invoeren van ‘Social Return on Investment’ (sociaal aanbesteden).  Dit betekent dat standaard vijf procent  van een provinciale aanneemsom wordt ingezet voor werknemers met een afstand tot de arbeidsmarkt. Hiermee bestrijden we ook de jeugdwerkloosheid.

Mede dankzij de PvdA besloot de provincie in 2013 tot een investeringsimpuls van € 250 miljoen om de crisis te bestrijden. Dat leverde en levert werkgelegenheid op, vooral in de bouw. Ook in de komende beleidsperiode moet de provincie aanjager zijn van werkgelegenheid in Gelderland.  Samen met ondernemers, onderwijsinstellingen en gemeenten moet de provincie zich blijven inzetten voor innovatie, ontwikkeling van de sterke punten van de regio’s en duurzame werkgelegenheid, met name voor mensen die nu moeite hebben een plek te vinden op de arbeidsmarkt.

We kiezen ervoor het NUON-geld in te zetten voor Gelderland. We investeren in vier jaar 500 miljoen euro in echte banen en een mooier en beter Gelderland om in te wonen. Investeren in werkgelegenheidsprojecten moet minstens 10.000 banen opleveren.

De PvdA wil door met Social Return (sociaal aanbesteden). De PvdA wil dat Gelderland in 2020 de meest sociaal ondernemende provincie is.

Bij de gemeenteraadsverkiezingen is door veel PvdA-lijsttrekkers het ‘Pact van de Arbeid’ ondertekend. De PvdA neemt dit pact op provinciaal niveau over om samen met de gemeenten effectieve methoden te ontwikkelen om de circa 80.000 werkzoekenden in de provincie aan het werk te helpen

De PvdA heeft de zogenoemde ‘Ik-Start-Smart’-projecten mede mogelijk gemaakt. Hiermee krijgen startende en innovatieve ondernemers ondersteuning om hun kansen te vergroten en daarmee de economische activiteit en werkgelegenheid in Gelderland te vergroten.

De PvdA  wil door met investeren in deze belangrijke sectoren van werkgelegenheid: agri & food, energie, logistiek, life sciences & health en de maakindustrie.

De PvdA maakt werk van de ambachtseconomie. Provincie, onderwijs en bedrijfsleven moeten overleggen om jong en oud bij elkaar te brengen en zodoende vakkennis te behouden en jongeren een goede start te geven. Er moeten meer stage- en leerwerkplekken worden gecreëerd.