Waterschappen

In Gelderland zijn drie waterschappen actief, de Partij van de Arbeid is in alle drie de waterschappen vertegenwoordigd.

 

Dit doet de PvdA in het waterschap

 1. De waterschappen zijn opgericht om ons te beschermen tegen overstromingen. Tegenwoordig zien wij ook als kerntaak het leefbaar houden van ons land. Schoon water, recreatiemogelijkheden en reageren op klimaatverandering zijn net zo belangrijk.
 2. We maken dijken en oevers toegankelijk voor recreatieve functies. Mensen mogen op onze dijken en oevers wandelen en fietsen, zodat iedereen kan genieten van ons mooie gebied. Ook investeren we in picknickplekken, kano-opstapplaatsen en wandelpaden zodat u water en natuur kunt beleven.
 3. We willen dat de mensen er zeker van kunnen zijn dat al het recreatieve water schoon is.
 4. Bij projecten geven we bewoners zoveel mogelijk invloed. Wij betrekken u zoveel en zo goed mogelijk vooraf bij die projecten zodat u niet achteraf met besluiten wordt geconfronteerd
 5. We ondersteunen inwoners die initiatieven ontwikkelen die bijdragen aan schoon en zeker water. Een goed initiatief is bijvoorbeeld het ontstenen van tuinen.
 6. We investeren stevig in het klimaatbestendig maken van woonwijken. Natte voeten of extra hitte in de wijk komen door klimaatverandering en keuzes die we maken bij de inrichting van de stad: veel stenen, weinig water en weinig groen.
 7. We winnen grondstoffen terug uit afvalwater. Het winnen van grondstoffen uit afvalwater is niet alleen goed voor het milieu, dus voor toekomstige generaties, maar levert op termijn ook geld op.
 8. We investeren stevig in het bezuinigen en opwekken van energie. In eerste instantie in de installaties
 9. We schelden de waterschapsbelasting kwijt voor minima. Zuiver water is een basisbehoefte voor iedereen dus geld mag daarbij geen factor zijn. Mensen die op het bestaansminimum leven, zijn bij ons zeker van kwijtschelding van belastingen. Dit geldt ook voor ondernemers met minimuminkomen.
 10. We maken de zuiveringsheffing afhankelijk van het aantal gezinsleden. Wij hanteren het principe dat de gebruiker betaalt. Bij ons betaalt een eenpersoons- of tweepersoonshuishouden dus minder dan een groter huishouden.
 11. We investeren in natuur. Gezonde en fijne natuur in de omgeving is voor boeren, burgers en bedrijven een belangrijke meerwaarde en het fundament voor bedrijven die verdienen met toerisme.
 12. We investeren in biodiversiteit. Biodiversiteit is de basis van het leven, ons welzijn en onze welvaart, dus het fundament voor een duurzame toekomst voor de volgende generaties.
 13. We investeren in historisch erfgoed. Behoud van oude gemalen, sluizen en stuwen maakt de geschiedenis van ons waterland beleefbaar en dat is van grote betekenis voor het waterbewustzijn.
 14. We investeren in natuurvriendelijke oevers en vispassages. Zodat dieren er veilig kunnen leven.
 15. We willen dat het waterschap maatschappelijk verantwoord onderneemt en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in dienst neemt.

Weet u niet in welk waterschap u woonachtig bent? Hier kunt u eenvoudig achterhalen in welk waterschap u woont. Let op! De grenzen van de waterschappen overschrijden die van de provincie.

Rijn en IJssel

Rivierenland

Vallei en Veluwe