Zeker zijn van dat je stem gehoord wordt

Iedereen moet zeker kunnen zijn van zeggenschap over de eigen leefomgeving. We geven daarbij inwoners de ruimte voor hun eigen initiatief, en we waken dat iedereen gehoord wordt en niemand achterblijft. Zowel bij buurtinitiatieven als grote vragen over bijvoorbeeld duurzame energievoorziening. De provincie is er voor haar inwoners en iedereen kan er zeker van zijn dat zijn of haar mening ertoe doet.

Iedereen moet zeker kunnen zijn van zeggenschap over de eigen leefomgeving. De provincie klinkt dan ver weg. Tussen de gemeente en het rijk in, met belangrijke taken die soms wat minder zichtbaar zijn maar wel degelijk voor mensen het verschil maken. Juist daarom is het onze taak mensen zoveel mogelijk te betrekken bij wat we doen. Door goede informatievoorziening maken we zichtbaar waar de provincie mee bezig is en wat dat voor mensen betekent. We geven daarbij inwoners de ruimte te komen met initiatieven, waarbij we ervoor waken dat iedereen gehoord wordt. En dan niet alleen als het gaat om buurtinitiatieven, maar juist ook bij grote vragen over bijvoorbeeld energievoorziening of de toekomst van het NUON-kapitaal. De provincie is er voor haar inwoners en iedereen kan er zeker van zijn dat zijn of haar mening ertoe doet.