Mobiliteit

Efficiënte verbindingen tussen stad en platteland zijn essentieel voor het woon-werkverkeer. We letten ook op de randverschijnselen. Verkeerslawaai en fijnstof bedreigen de gezondheid van bewoners. De provincie moet zich inspannen om deze gevaren te verminderen.

Mobiliteit is een thema waar de provincie aan het stuur zit! Gelderland is de grootste provincie van Nederland en we gaan het anders aanpakken. Geen grote lege bussen van hier naar ginder, maar volle busjes van deur naar deur. Een goede zaak. Maar het openbaar vervoer moet wel betaalbaar, duurzaam en bereikbaar zijn. En passen bij de wensen van de inwoners. Toegankelijk voor mensen met een beperking, betaalbaar voor mensen met een kleine portemonnee.
Nieuwe mobiliteitsinitiatieven gaan we verder uitwerken, in nauwe samenwerking met lokale groepen. Met oog voor de (elektrische) fiets, de deelauto en de voetganger. En natuurlijk met aandacht voor duurzaamheid.

Mobiliteit is ook economie. Transport en logistiek zijn onlosmakelijk verbonden met werk, ook op de lange termijn. Efficiënte verbindingen tussen stad en platteland zijn essentieel voor het woon-werkverkeer. We letten ook op de randverschijnselen. Verkeerslawaai en fijnstof bedreigen de gezondheid van bewoners. De provincie moet zich inspannen om deze gevaren te verminderen.Daarnaast nemen we  extra maatregelen die de overlast van het toenemend (goederen) railvervoer tegengaan.

• Gelderland  werkt hard aan de aanleg van een provinciebreed fietspadennetwerk. De PvdA wist hiervoor een miljoenenbudget beschikbaar te krijgen. We blijven ons inzetten voor veiliger fietsroutes voor scholieren, een stimulans voor woon-werkverkeer op de fiets én meer mogelijkheden voor fietstoerisme. De PvdA blijft hierop inzetten.

• De PvdA wil energiebesparing en een hoger energierendement bij de verlichting van provinciale wegen. Ook de veiligheid van de wegen kan verbeterd worden, bijvoorbeeld met doorgetrokken strepen, goede afrastering tegen overstekend wild en brede fietsstroken.

• Voor een betere bereikbaarheid van de Achterhoek moet er dubbelspoor komen tussen Arnhem en Winterswijk. De A15 wordt verlengd en verbreed. Wat de PvdA betreft zou het Rijk meer moeten bijdragen, waardoor tolheffing overbodig wordt.

• Mobiliteit eindigt niet bij onze provinciegrenzen. De PvdA zet zich in voor de totstandkoming van een directe busverbinding tussen Doetinchem en Nijmegen over Duits grondgebied (Emmerich/Kleve), in samenwerking met NordRhein-Westfalen en met gebruikmaking van Europese fondsen.

• Tussen Wijchen en Nijmegen  rijden sinds december 2014 elk uur vier treinen. Helaas is er nog geen kwartiersdienst met Brabant mogelijk, omdat de spoorbrug bij Niftrik enkelspoor is. De PvdA Gelderland wil zich sterk maken voor een spoorverbreding bij deze brug.  Bij de verdere ontwikkeling van de Rijnbrug bij Rhenen – belangrijk voor de Foodvalley  – kan ook de spoorbrug Rhenen-Kesteren worden betrokken.

• Leefbaarheid is een belangrijk aandachtpunt bij de inrichting van mobiliteit. Rond Voorst wordt een rondweg aangelegd en er moet een oplossing komen voor de N786. De provincie moet bijdragen aan de oplossing van  leefbaarheidsproblemen in spoordorp Tricht (geluidsoverlast, trillingen). Ook bij de ontsluiting van Nijkerk en Hoevelaken is expliciet aandacht nodig voor de leefbaarheid.