Ruimtelijke ontwikkeling

De PvdA staat voor het bewaren van de ruimtelijke kwaliteit van het Gelders landschap. Voor een goed evenwicht tussen wonen, werken en natuur. Voor een gezonde en veilige leefomgeving voor alle inwoners. We geven ruimte waar het kan, we beschermen waar het moet.

De provincie beslist over de ruimtelijke indeling van Gelderland. Waar mogen woonhuizen komen, waar bedrijventerreinen? Waar komen de wegen, fietspaden, recreatieterreinen, natuurgebieden, windmolens? Alles hangt met elkaar samen.

De PvdA staat voor het bewaren van de ruimtelijke kwaliteit van het Gelders landschap. Voor een goed evenwicht tussen wonen, werken en natuur. Voor een gezonde en veilige leefomgeving voor alle inwoners. We geven ruimte waar het kan, we beschermen waar het moet.

• In 2014 is de Omgevingsvisie door de provincie vastgesteld, waarin de hoofdlijnen van de ruimtelijke indeling van Gelderland staan. In nauwe samenwerking met gemeenten, burgers en bedrijven wil de PvdA het Gelders landschap deze hoofdlijnen verder invullen en samen bouwen aan een leefbaar Gelderland.

• De PvdA is tegen outlets en grote winkelketens langs snelwegen en in kale weilanden. Er is al te veel leegstand en dit zal ten koste gaan van binnensteden en lokale ondernemers. Zo blijft de PvdA zich verzetten tegen de komst van een outletcentrum bij Zevenaar. Wat de PvdA betreft een goed voorbeeld van provinciaal ingrijpen op te grote lokale ambities.

• Leegstand  van winkels, kantoren en agrarische gebouwen in het buitengebied kan leiden tot verloedering. De PvdA wil de ruimtelijke kwaliteit van Gelderland bewaken door met inwoners, ondernemers en gemeenten te kijken naar mogelijkheden voor transformatie.

• De provincie moet de regie nemen op het gebied van de ruimtelijke ontwikkelingen, maar altijd in nauw overleg met de regio’s, op basis van een gezamenlijk belang.  Samen creatieve oplossingen bedenken.  Als de balans tussen gemeenten onderling, of tussen verschillende belangen (natuur, veiligheid, bereikbaarheid) wordt verstoord, dan stuurt de provincie bij.