Zeker zijn van een gezonde leefomgeving

Zeker zijn van een goed evenwicht tussen wonen, werken en natuur. Van een gezonde en veilige leefomgeving voor alle inwoners. We geven ruimte waar het kan, we beschermen waar het moet.

Iedereen moet zeker kunnen zijn van een gezonde leefomgeving. De provincie beslist over de ruimtelijke indeling van Gelderland. Waar mogen woonhuizen komen, waar bedrijventerreinen? Waar komen de wegen, fietspaden, recreatieterreinen, natuurgebieden, windmolens? Alles hangt met elkaar samen.

Bij alles wat we doen moet steeds de vraag zijn of het leven van alle inwoners er beter van wordt. Daarom stimuleren we bijvoorbeeld initiatieven die leefbaarheid in wijken en dorpen vergroten. Daarom staan we voor de veelkleurigheid van onze provincie en willen we een Gelderland dat een thuis is voor iedereen, ongeacht de plek waar je geboren bent of wie je liefhebt. Daarom willen we de komende jaren opnieuw aandacht voor armoede, want ieder leven in armoede is er een teveel.