PvdA Gelderland wil stikstofuitgifte regelen via de provincie

Door Karin Jeurink op 8 juni 2022

Vandaag werden de Gelderse Maatregelen Stikstof besproken in de Provinciale Staten. De Statenleden spraken over de uitkoopregeling voor kalverhouderijen en de Gelderse Stikstofbank. De PvdA diende een motie in om de stikstofuitgifte te regelen via de provincie. Dit voorstel werd met grote meerderheid aangenomen.

De Gelderse Stikstofbank wordt gevuld met rechten omtrent de uitstoot van stikstof. Deze rechten komen uit de opkoopregeling van kalverhouderijen en worden bekostigd door de provincie Gelderland. Verschillende sectoren hebben een grote rol gehad bij het ontwikkelen van de Gelderse Maatregelen Stikstof, waar de Gelderse Stikstofbank onder valt, en de regels rond de uitgifte van stikstofrechten. Er blijkt groot draagvlak bij deze sectoren voor de uitgifteregels. Deze sectoren zijn Bouw, Landbouw, Industrie, Mobiliteit, Natuur, Gemeenten en Waterschappen.

Deze sectoren zouden in het voorstel van Gedeputeerde Staten dat nu voorligt plaats moeten nemen in een Commissie Uitgifte Stikstof uit de Gelderse Stikstofbank. Vergaderingen van deze Commissie zullen niet openbaar zijn.

“Op deze manier hebben sectoren een dubbele invloed op de uitgifte van stikstof,” licht Karin Jeurink het voorstel van de PvdA toe. “Daarnaast is een besloten vergadering niet goed voor de transparantie van het proces. En we moeten niet vergeten dat de sectoren ieder hun eigen belang dienen. Dit is niet per se het algemeen belang.”

Tekst gaat verder onder de foto.

Statenlid Karin Jeurink (PvdA).

 

Het voorstel van de PvdA roept dan ook op om geen Commissie Uitgifte Stikstof in te stellen. “Niet de commissie, maar de provincie zelf kan de uitgifte toetsen aan de regels die we hebben afgesproken. Hierna kan Gedeputeerde Staten zelfstandig besluiten over de stikstofuitgifte.”

Het voorstel gaat volgens de PvdA niet over een gebrek aan vertrouwen. “Het is gewoon een onmogelijke opdracht om dit goed te doen voor leden van de commissie. Om over hun eigen schaduw en belangen heen te stappen. Dit probleem verdient een passende oplossing. Daar hoort wat ons betreft geen commissie bij waar geen democratisch verkozen leden bij betrokken zijn.”

“Dit probleem verdient een passende oplossing.”

De motie werd ingediend in samenwerking met GroenLinks, D66, VVD, 50Plus, Partij voor de Dieren en SP.

Karin Jeurink

Karin Jeurink

De lucht die je inademt, de geur die je ruikt buiten of het dat je hoort in je tuin of in de straat hebben allemaal invloed op jouw geluk en gezondheid. De provincie kan veel invloed hebben op jouw leefomgeving. Dat is waar ik, Karin Jeurink, lid van de Provinciale Staten, voor jou het verschil

Meer over Karin Jeurink