Financiën en Samenwerking

De PvdA pleit voor extra investeringen in de Gelderse samenleving, betere samenwerking met de verschillende regio's binnen en buiten de provinciegrenzen.

De financiële positie van de provincie Gelderland mag gerust riant worden genoemd. De PvdA pleit voor extra investeringen in de Gelderse samenleving vanuit de NUON-gelden. De afgelopen jaren is er al volop geïnvesteerd, maar het is nog niet genoeg. De werkloosheid is nog steeds groot. Wij willen NUON-gelden inzetten voor projecten die een breed draagvlak hebben en onderscheidend zijn.  Het doel is scheppen van werkgelegenheid en het bijdragen aan de kwaliteit van wonen en werken in Gelderland. Maatschappelijk ondernemen, social return, maar ook investeren in een duurzame, schone en veilige omgeving zijn daarbij voor ons het uitgangspunt. Dat kan vanuit een speciaal investeringsfonds, waarbij pragmatisme leidraad kan zijn. Regelgeving en verantwoording zijn belangrijk, maar vertrouwen is het gezamenlijk vertrekpunt.

De provincie Gelderland werkt sinds jaar en dag samen met de regio’s Food Valley, Noord Veluwe, Stedendriehoek, Achterhoek, Rivierenland en de Stadsregio Arnhem Nijmegen. De PvdA vindt die samenwerking belangrijk en gaat voor sterke regio’s waarbinnen gemeenten krachtig met elkaar samenwerken. Dit wordt gerealiseerd door middel van de stads- en regiocontracten. De provinciale financiële bijdragen leiden tot investeringen door gemeenten en regio’s en leveren daardoor meer op dan alleen de investering zelf. De PvdA wil zeker doorgaan met deze vorm van samenwerking.

Samenwerking houdt, wat de PvdA betreft, niet op bij de provinciegrenzen. In het Landsdeel Oost werken we slagvaardig samen met Overijssel en ook met Brabant, Limburg en Utrecht zitten we regelmatig aan tafel, bijvoorbeeld over het  openbaar vervoer of waterveiligheid. Daarnaast manifesteert Gelderland zich als een serieuze partij binnen Europa, vooral in samenwerking met NordRein Westfalen. Alles in het belang van de inwoners en ondernemers van Gelderland.

In de periode 2014-2020 beheert Nederland voor de uitvoering van het Europees cohesiebeleid vijf operationele programma`s. Er is veel geld beschikbaar voor goede plannen. De PvdA wil dat de provincie Gelderland zich actief inzet om provinciebrede plannen met Europees geld te financieren.

• Bestuurders van instellingen die door de provincie worden gesubsidieerd mogen niet meer verdienen dan de WNTnorm  (Wet Normering Topinkomens).

• De PvdA heeft investeringen in belangrijke, grote projecten in de provincie (Sleutelprojecten) mede mogelijk gemaakt. Bijvoorbeeld  de Kanaalzone in Apeldoorn of de Mars in Zutphen. Ook provinciale investeringen via stads- en regiocontracten in sociale, fysieke en digitale infrastructuur zijn onmisbaar. Hier gaan we zeker mee door.

• De vereiste cofinanciering van projecten in de stads- en regiocontracten moet flexibeler worden. Wij denken aan een bandbreedte tussen 25 en 75 procent.

• Om werkgelegenheid te stimuleren wil de PvdA een fonds instellen dat gericht is op bestrijding van de werkloosheid. Investeringen in de maakindustrie, innovatie, logistiek en energietransitie leveren werkgelegenheid op en zijn goed voor een duurzaam Gelderland.

• De PvdA is een voorstander van het optimaliseren van de samenwerking met de aangrenzende provincies en met NordRhein Westfalen, Hessen en Baden-Württemberg. Gelderland kan een aantrekkelijk gebied zijn voor Duitse bedrijven.