Door Fokko Spoelstra op 8 december 2016

Montferland gaat volgens GS inderdaad teveel solo met DockNLD fase 2

Uit de antwoorden van GS op de door de PvdA gestelde vragen over de plannen van de gemeente Montferland om in de nabijheid van Azewijn een logistiek bedrijventerrein te vestigen van circa 60 hectare blijkt voor de PvdA klip en klaar dat Montferland te veel solo lijkt te gaan met DockNLD fase 2. Voordat sprake kan zijn van realisatie van dit bedrijventerrein zal de gemeente Monteferland eerste met omliggende gemeenten moet afstemmen, en dient er ook voor gezorgd te worden dat elders hectaren bedrijventerreinen uit de plannen geschrapt worden.

Montferland kan niet in haar eentje besluiten tot aanleg van een dergelijk bedrijventerrein, afstemming en inpassing in de ladder voor duurzame verstedelijking zijn essentieel, zeker in een regio waar volgens de Rekenkamer Oost zonder deze plannen al sprake is van een over aanbod van 155 hectare bedrijventerrein.

De fractie van de PvdA is tevreden over de heldere beantwoording door het college van GS en roept de gemeente Montferland op om samen met de andere omliggende gemeenten inclusief Zevenaar in gesprek te gaan om tot een goede regionale programmering van bedrijven terreinen te komen.

De PvdA zal de besluitvorming in de gemeente Montferland over de wet voorkeursrecht gemeenten ten behoeve van DockNLD fase 2 voorzien op 22 december met belangstelling volgen.

Bijgaand de antwoorden.

antw-ps2016-723-docklands-nld

Fokko Spoelstra

Fokko Spoelstra

Met overtuiging én enthousiasme bekleed ik het Statenlidmaatschap van Gelderland voor de PvdA. Mijn naam is Fokko Spoelstra getrouwd, drie kinderen. Werkzaam bij de Stichting Waardering en Erkenning Politie, voorheen wethouder van Apeldoorn, voorheen werkzaam in het openbaar vervoer en het betalingsverkeer. Ervaren, stabiel. Overtuigd van het belang van een sterke PvdA in Provinciale Staten van Gelderland. Een sterke PvdA

Meer over Fokko Spoelstra