Personen

John Kerstens

John Kerstens

Tweede Kamerlid

Defensie en zorg
Esther-Mirjam Sent

Esther-Mirjam Sent

Eerste Kamerlid (vice-fractievoorzitter)

Financiën, sociale zaken, werkgelegenheid en onderwijs
Peter Kerris

Peter Kerris

Gedeputeerde

Wonen, ruimtelijke ordening, klimaatadaptatie, onderwijs en arbeidsmarkt, bedrijventerreinen, gebiedsagenda Arnhem-Nijmegen, programma SteenGoed Benutten en fonds nazorg stortplaatsen
Fokko Spoelstra

Fokko Spoelstra

Fractievoorzitter

Kwaliteit openbaar bestuur, bestuurlijke samenwerking, gebiedsopgaven, Europa, water, recreatie en toerisme.
Marilyn A-Kum

Marilyn A-Kum

Statenlid/Vice-fractievoorzitter

Cultuur, erfgoed, diversiteit, participatie, onderwijs en arbeidsmarkt
Karin Jeurink

Karin Jeurink

Statenlid/Fractiesecretaris

Luchtvaart, Vitaal Platteland, stikstof/PAS, ruimtelijke ordening, recreatie, toerisme en natuur
Mehmet Sahan

Mehmet Sahan

Statenlid

Financiën en sport
Jan Daenen

Jan Daenen

Statenlid

Wonen
Peter Baks

Peter Baks

Fractievolger

Economie en leefbaarheid
Paul Hoogland

Paul Hoogland

Fractievolger

Energie, klimaat en kwaliteit openbaar bestuur
Judith Tenbusch

Judith Tenbusch

Fractievolger

Bereikbaarheid, infrastructuur en openbaar vervoer
Truus Vink

Truus Vink

Fractiemedewerker

Ricardo Brouwer

Ricardo Brouwer

Persvoorlichter/communicatie

Marjan van Munster

Marjan van Munster

Voorzitter

Ron Stevens

Ron Stevens

Vice-voorzitter

Hella Wairata

Hella Wairata

Secretaris

Dirk Westerhof

Dirk Westerhof

Penningmeester

Regio Stedendriehoek
Berend Metz

Berend Metz

Algemeen bestuurslid

Waterschap Rijn en IJssel, de Liemers, de Achterhoek en Jonge Socialisten
Nilay Kulci

Nilay Kulci

Bestuurslid