Personen

Peter Kerris

Peter Kerris

Gedeputeerde

Wonen, ruimtelijke ordening, klimaatadaptatie, onderwijs en arbeidsmarkt, bedrijventerreinen, gebiedsagenda Arnhem-Nijmegen, programma SteenGoed Benutten en fonds nazorg stortplaatsen
Fokko Spoelstra

Fokko Spoelstra

Fractievoorzitter

Kwaliteit openbaar bestuur, bestuurlijke samenwerking, gebiedsopgaven, Europa, water, recreatie en toerisme, sport.
Marilyn A-Kum

Marilyn A-Kum

Statenlid/Vice-fractievoorzitter

Cultuur en Erfgoed, Inclusie, Onderwijs en Arbeidsmarkt
Karin Jeurink

Karin Jeurink

Statenlid/Fractiesecretaris

Vitaal Platteland, Ruimtelijke ordening, Natuur, Milieu en leefomgeving
Jan Daenen

Jan Daenen

Statenlid

Wonen, Energie en Klimaat
Peter Baks

Peter Baks

Statenlid

Financiën, Luchtvaart, Economie, Leefbaarheid
Judith Tenbusch

Judith Tenbusch

Fractievolger

Bereikbaarheid, infrastructuur en openbaar vervoer
Laurens de Kleine

Laurens de Kleine

Fractievolger, lid landelijk presidium

Energie en Klimaat, Cultuur en Erfgoed
Ricardo Brouwer

Ricardo Brouwer

Fractie- en communicatiemedewerker

Truus Vink

Truus Vink

Fractiemedewerker

Marjan van Munster

Marjan van Munster

Voorzitter

Ron Stevens

Ron Stevens

Vice-voorzitter

Maarten Bakker

Maarten Bakker

Secretaris

Dirk Westerhof

Dirk Westerhof

Penningmeester

Juriën Koster

Juriën Koster

Algemeen bestuurslid

Plaatsvervangend secretaris