Personen

John Kerstens

John Kerstens

Tweede Kamerlid

Zorg, Defensie
Esther-Mirjam Sent

Esther-Mirjam Sent

Eerste Kamerlid (vice-fractievoorzitter)

Financiën, Sociale Zaken, Werkgelegenheid, Onderwijs
Peter Kerris

Peter Kerris

Gedeputeerde

Wonen, ruimtelijke ordening, klimaatadaptatie, onderwijs en arbeidsmarkt, bedrijventerreinen, gebiedsagenda Arnhem-Nijmegen, programma SteenGoed Benutten en fonds nazorg stortplaatsen
Fokko Spoelstra

Fokko Spoelstra

Fractievoorzitter

Bestuurlijke samenwerking, gebiedsopgaven, Europa, recreatie, toerisme, water en natuur
Marilyn A-Kum

Marilyn A-Kum

Statenlid/Vice-fractievoorzitter

Cultuur, erfgoed, diversiteit, participatie, onderwijs en arbeidsmarkt
Karin Jeurink

Karin Jeurink

Statenlid/Fractiesecretaris

Luchtvaart, Vitaal Platteland, ruimtelijke ordening, recreatie en toerisme
Mehmet Sahan

Mehmet Sahan

Statenlid

Financiën en sport
Jan Daenen

Jan Daenen

Statenlid

Wonen
Peter Baks

Peter Baks

Fractievolger

Economie en leefbaarheid
Paul Hoogland

Paul Hoogland

Fractievolger

Energie, klimaat en kwaliteit openbaar bestuur
Judith Tenbusch

Judith Tenbusch

Fractievolger

Bereikbaarheid, infrastructuur en openbaar vervoer
Truus Vink

Truus Vink

Fractiemedewerker

Ricardo Brouwer

Ricardo Brouwer

Persvoorlichter/communicatie

Rita Weeda

Rita Weeda

Waarnemend voorzitter

Regio: stadsregio Arnhem-Nijmegen Noord, Vertegenwoordiger verenigingsraad
Dirk Westerhof

Dirk Westerhof

Penningmeester

Regio Stedendriehoek
Wopke Veenstra

Wopke Veenstra

Secretaris

Hella Wairata

Hella Wairata

Vice-secretaris

Berend Metz

Berend Metz

Algemeen bestuurslid

Contactpersoon Jonge Socialisten
Cor van den Berg

Cor van den Berg

Regio: Rivierenland en Vallei & Veluwe