Statenleden

Peter Kerris

Peter Kerris

Fractievoorzitter

Commissie Algemeen Bestuur en Financiën (ABF), Woordvoerder algemeen openbaar bestuur, bestuurlijke Europese samenwerking, stad & regio
Anna-Lena Penninx

Anna-Lena Penninx

Commissie Landelijk gebied en Wonen, Woordvoerder: vitaal platteland natuur, landbouw, wonen, zorg & welzijn.
Karin Jeurink

Karin Jeurink

Commissie Ruimtelijke ordening Landelijk gebied en Wonen (RLW)., Woordvoerder: (duurzame) ruimtelijke ontwikkeling, water, luchtvaart, krimp.
Fokko Spoelstra

Fokko Spoelstra

Vice-fractievoorzitter

Commissie Economie, Energie en Milieu (EEM), Woordvoerder: regionale economie recreatie, innovatie, topsectoren, toerisme, arbeidsmarkt )
Titus Visser

Titus Visser

Commissie Economie, Energie en Milieu (EEM), Woordvoerder: milieu, energie en klimaat.
Ferdi Timmermans

Ferdi Timmermans

Fractievolger

Commissie Algemeen Bestuur en Financiën (ABF) en Commissie Bereikbaarheid, OV en Cultuur (BOC)
Yvonne de Jager

Yvonne de Jager

Statenlid

Commissie Algemeen Bestuur en Financiën (ABF)., Woordvoerder: financiën.
Laurens de Kleine

Laurens de Kleine

Fractievolger

Commissie Bereikbaarheid, OV en Cultuur (BOC), Woordvoerder: culturele infrastructuur, monumentenzorg, sport