PvdA wil ondergronds brengen van hoogspanningslijnen stimuleren

Door Fokko Spoelstra op 28 april 2021

De afgelopen tijd hebben er consultatiebijeenkomsten plaatsgevonden in het kader van der Midterm Review, die vandaag als Kadernota werd vastgesteld in de Provinciale Staten van Gelderland. Tijdens deze bijeenkomsten kwam een wens bijzonder vaak naar voren: het ondergronds brengen van hoogspanningslijnen.

Deze wens werd zowel in de bijeenkomst geuit die door PvdA Gelderland zelf werd georganiseerd, maar ook bij de bijeenkomst van de provincie zelf op 10 april jongstleden. Onder meer uit Zutphen en Apeldoorn werd benoemd dat inwoners dit zogenaamde verkabelen graag zien gebeuren. Ook door middel van veel mails van Gelderse inwoners is het verkabelen onder onze aandacht gekomen.

De PvdA heeft naar deze wens geluisterd en deze naast het advies van de Gezondheidsraad gelegd. Verkabelen is belangrijk als voorzorgsbeleid binnen de volksgezondheid. Er zijn sterke aanwijzingen voor een oorzakelijk verband van de elektromagnetische velden rond de hoogspanningslijnen en het ontstaan van leukemie bij kinderen. Ook zijn er momenteel onderzoeken naar verbanden met andere ziektes en aandoeningen.

Er zijn sterke aanwijzingen voor een oorzakelijk verband van de elektromagnetische velden en kinderleukemie.

De Nederlandse regering heeft uitgesproken dat hoogspanningslijnen binnen de bebouwde kom uiterlijk in 2030 in ieder geval ondergronds moeten zijn gebracht. In de provincie Gelderland hebben wij onder meer de ambitie ‘Gezond, veilig, schoon en welvarend’. Hierin is het uitgangspunt dat er een gezonde leefomgeving voor inwoners en bedrijven wordt geboden. De provincie zet, samen met partners, in op het uitvoeren van bodem- en ondergrondse taken. Denk hierbij aan saneringen, maar ook aan het verkabelen. Gedeputeerde Staten heeft vanwege deze reden gesproken met onder meer de gemeentebesturen van Zutphen, Apeldoorn, Lingewaard, Overbetuwe, Hattem en Ede. Deze gemeenten staan, net als andere Gelderse gemeenten, onder druk wat betreft het uitvoeren van hun reguliere taken.

Vanuit het perspectief van de volksgezondheid en vanuit de provinciale ambitie met betrekking tot een veilige, gezonde leefomgeving is er reden genoeg om gemeenten financieel te ondersteunen.

Er is reden genoeg om gemeenten financieel te ondersteunen.

Daarom stelde de PvdA, samen met het CDA, een motie op om in het kader van de Perspectiefnota 2022 verder in overleg te gaan met de eerdergenoemde gemeenten. We willen graag zien dat voor de behandeling van deze Perspectiefnota een voorstel richting Provinciale Staten komt voor een passende bijdrage van de provincie aan deze verkabeling.

De motie werd ook mede ingediend door VVD, GroenLinks, ChristenUnie, en SGP.

De motie, met brede steun aangenomen, is hier te lezen.

Fokko Spoelstra

Fokko Spoelstra

Met overtuiging én enthousiasme bekleed ik het Statenlidmaatschap van Gelderland voor de PvdA. Mijn naam is Fokko Spoelstra getrouwd, drie kinderen. Werkzaam bij de Stichting Waardering en Erkenning Politie, voorheen wethouder van Apeldoorn, voorheen werkzaam in het openbaar vervoer en het betalingsverkeer. Ervaren, stabiel. Overtuigd van het belang van een sterke PvdA in Provinciale Staten van Gelderland. Een sterke PvdA

Meer over Fokko Spoelstra