Opinie: Een gezonde leefomgeving is óók een hoge vaccinatiegraad

Door Karin Jeurink op 8 juli 2019
Bron: De Stentor, 6 juli 2019

Tegenover de individuele keuze die mensen hebben om hun kinderen wel of niet te laten vaccineren, stelt Karin Jeurink dat een hoge vaccinatiegraad bijdraagt aan de gezonde leefomgeving waarin we allemaal willen wonen en leven.

De lucht die je inademt, de geluiden die je hoort, de geuren die je ruikt en de omgeving die je ziet. Ze hebben iets gemeen: ze bepalen of jij fijn kan wonen in jouw straat, buurt, dorp of stad en ze hebben effect op je gezondheid.

In Gelderland moet je zeker kunnen zijn van een gezonde leefomgeving. Op de luchtkwaliteit hebben inwoners weinig invloed. Gemeente, provincie, en het Rijk moeten de inwoners beschermen en gezondheid meewegen in de keuzes die ze maken. Dit is een van de redenen dat ik de politiek ben ingegaan en heb gekozen om dat bij de provincie te doen. De provincie is de plek waar veel besloten wordt over de inrichting van ons land en de plek waar volgens mij de meeste invloed op de gezonde leefomgeving uitgeoefend kan worden.

Twee weken geleden gaf ik een interview over vaccineren. Aanleiding daarvoor was de lage vaccinatiegraad in relatief veel gemeenten in Gelderland. Op de Veluwe en in het Rivierengebied is de vaccinatiegraad beduidend lager dan de gemiddelde 92 procent die nodig is voor een goede bescherming. Ook in mijn eigen woonplaats Zutphen wordt dit percentage niet gehaald.

In de twee weken sinds mijn interview is er een kleine uitbraak van mazelen geweest op Urk en heeft de Commissie Vermeij advies uitgebracht aan de regering over vaccineren. De conclusies van de Commissie Vermeij komen overeen met mijn eigen conclusies en het interview en bijvoorbeeld de uitbraak van mazelen op Urk laat zien dat urgentie geboden is.

Met vaccineren bescherm je niet alleen jezelf: je beschermt elkaar. ‘Prikken voor elkaar’ is dan ook de titel van het rapport van de Commissie Vermeij. Sinds het interview praat ik regelmatig met anderen over al dan niet verplicht vaccineren, zowel in de provincie als in mijn directe omgeving. Als lid van de Provinciale Staten kan ik niet gelijk een verplichting opleggen. Ik kan alleen mijn argumenten delen.

Tegenover de individuele keuze die mensen hebben om hun kinderen wel of niet te laten vaccineren stel ik dat een ruime vaccinatiegraad bijdraagt aan de gezonde leefomgeving waarin we allemaal willen wonen en leven. Kinderen die te jong zijn om gevaccineerd te worden en mensen die om medische redenen niet gevaccineerd kunnen worden zijn beschermd door het grote percentage aan mensen die wel de vaccinaties uit het rijksvaccinatieprogramma hebben ontvangen. De ziektes waartegen ze beschermen zijn nog altijd aanwezig in ons land en hebben gevolgen. De afgelopen weken heb ik hartverscheurende verhalen gelezen en gehoord over baby’s met kinkhoest en volwassenen die ooit kinderpolio gehad hebben. 

Vaccineren is iets dat we samen doen. Iedereen die zich laat vaccineren beschermt niet alleen zichzelf maar de hele samenleving. Als provincie kunnen wij inzichtelijk maken wat de vaccinatiegraad is per gemeente en hoe deze wijzigt bij nieuwe cijfers. De provincie heeft een mooi systeem voor het in beeld brengen van de staat van de leefomgeving van gemeenten. Hieraan wil ik de vaccinatiegraad toevoegen als factor. Mocht de vaccinatiegraad blijven dalen is het in het belang van iedereen vaccinatie in Nederland verplicht te stellen.

Karin Jeurink komt uit Zutphen en is lid van de Provinciale Staten van Gelderland namens de PvdA.

 

 

Karin Jeurink

Karin Jeurink

De lucht die je inademt, de geur die je ruikt buiten of het dat je hoort in je tuin of in de straat hebben allemaal invloed op jouw geluk en gezondheid. De provincie kan veel invloed hebben op jouw leefomgeving. Dat is waar ik, Karin Jeurink, lid van de Provinciale Staten, voor jou het verschil

Meer over Karin Jeurink