Door op 10 maart 2016

Maak waarde van cultuur weer prioriteit in beleid

Het rekenkamerrapport van de Rekenkamer Oost Nederland is helder en duidelijk. Het cultureel beleid waarbij cultureel ondernemen werd gezien als middel tegenover de teruglopende subsidies (lees bezuinigingen), heeft niet de doelstellingen bereikt die het beoogde. ‘De door de provincie ingezette instrumenten zijn minder effectief gebleken dan verwacht of vragen om nadere uitwerking. In de praktijk blijken de onderzochte culturele organisaties niet minder subsidieafhankelijk geworden. Het substantieel verhogen van de eigen inkomsten is nauwelijks mogelijk voor veel culturele organisaties’, aldus het rekenkamerrapport.

Voor de PvdA Gelderland is klip en klaar dat er opnieuw moet worden gekeken hoe we voor de toekomst onze waardevolle cultuur- en erfgoedsector gaan financieren. Voor ons is duidelijk dat het anders moet. De nieuwe beleidsnota die momenteel voor en door het veld wordt voorbereid, zal wat ons betreft een (nieuw) antwoord moeten geven op de belangrijkste conclusies van het rekenkamerrapport.
Wij stellen vast dat het uitschrijven (via tenders) niet naar behoren heeft gewerkt en dus moet worden aangepast en veranderd. Het antwoord moet in onze ogen in co-creatie met het veld worden gegeven. De intrinsieke waarde van cultuur moet weer de prioriteit aangeven!