De PvdA maakt zich hard voor oplossen personeelstekort in de zorg

Door Fokko Spoelstra op 1 november 2018

10 oktober opende de Gelderlander op de voorpagina met een paginagroot artikel over naderende grote tekorten aan personeel in de zorg in Gelderland. WZW (de werkgevers in de zorg in groot deel van Gelderland) hadden becijferd dat als we niets doen we in 2021 6500 mensen te kort komen in de zorg in Gelderland. Dat zijn dus heel veel Gelderlanders die straks niet de goede zorg kunnen krijgen. 2021 is al over 3 jaar! Haast met het wegwerken van de tekorten is dus wat de PvdA betreft geboden.

Voor de PvdA dan ook reden genoeg om in de commissie EEM het onderwerp: tekort aan goed personeel in de zorg, te agenderen voor een debat: doet GS voldoende om mee te helpen de tekorten in de zorg weg te werken? Of kan er nog een tandje bij?

De PvdA loopt voorop als het gaat om aandacht voor werken in de zorg. Eerder heeft de PvdA bij de begroting voor 2018 in een motie  gevraagd om het Zorgpact uit te voeren (zie: Aanpak personeelstekort in de zorg), zoals de provincie ook met het Techniekpact en de tekorten in die sector bezig is. Daarna hebben we voor de zomer aandacht gevraagd voor het tekort aan stageplekken in de zorg (zie ook: Zorg om stop op stages en Gelderland neemt zorg over stageplekken serieus). Door een tekort aan personeel is er geen capaciteit om stagiaires te begeleiden, maar zonder stageplekken komen er geen goede nieuwe medewerkers. Nu vraagt de PvdA opnieuw om actie.

Gedeputeerde Michiel Scheffer heeft in het debat toegezegd met gemeenten nogmaals te kijken of er mensen in de bijstand omgeschoold kunnen worden voor werken in de zorg, tot bijvoorbeeld zorgbegeleider. Daarnaast blijkt dat de initiatieven die nu worden ondernomen voor meer personeel in de zorg effect beginnen te hebben.
Helaas is de zorg niet de enige sector waar dringend personeel gezocht wordt. Maar als we allemaal uitdragen dat werken in de zorg fijn en belangrijk werk is, helpt dat ongetwijfeld ook. Iedere extra medewerker in de zorg is er één.

Van alle partijen kreeg de PvdA steun voor het op de agenda houden van aandacht voor tekorten aan personeel in de zorg.  Om voorafgaand de verkiezingen van maart extra beleidsinzet te plegen, ging echter alle partijen, op dit moment, te ver.

Fokko Spoelstra

Fokko Spoelstra

Met overtuiging én enthousiasme bekleed ik het Statenlidmaatschap van Gelderland voor de PvdA. Mijn naam is Fokko Spoelstra getrouwd, drie kinderen. Werkzaam bij de Stichting Waardering en Erkenning Politie, voorheen wethouder van Apeldoorn, voorheen werkzaam in het openbaar vervoer en het betalingsverkeer. Ervaren, stabiel. Overtuigd van het belang van een sterke PvdA in Provinciale Staten van Gelderland. Een sterke PvdA

Meer over Fokko Spoelstra