Zorg om stop op stages in Gelderse ziekenhuizen

Door Fokko Spoelstra op 4 juli 2018

De afgelopen tijd zijn onder andere in het AD en de Volkskrant verontrustende berichten verschenen over een stop op stages in ziekenhuizen. Ziekenhuizen in heel Nederland hanteren een stop op stageplaatsen vanwege een te lage vergoeding voor begeleiding. Door deze stop, ook in Gelderland, zien een aantal opleidingen zich genoodzaakt om een numerus fixus/stop op instroom van leerlingen die zich willen scholen in de zorg, te hanteren. Daardoor komen er minder opgeleide werknemers voor de zorg op de arbeidsmarkt, en dat in een tijd dat we nu al vele handen tekort komen aan het bed. Dat valt voor de PvdA niet uit te leggen.

Daarom hebben we als PvdA Gelderland  bij de voorjaarsnota een motie ingediend die GS oproept om het probleem in Gelderland in kaart te brengen. En te kijken of er samen met onderwijsinstellingen, werkgevers, ziekenhuizen en stagebureaus oplossingen gevonden kunnen worden. Niet met de bedoeling dat de provincie blijvend financieel gaat bijdragen aan de stagebegeleiding, wel om te kijken of er door slim en vernieuwend te organiseren. Dit alles zodat de stagestop zo snel mogelijk opgeheven kan worden, om snel meer opgeleide mensen in de zorg aan de slag te krijgen. Goed werk in Gelderland, nu en straks: ook in de zorg!

 

Klik hieronder voor de motie

Motie-Plek-voor-stage

Fokko Spoelstra

Fokko Spoelstra

Met overtuiging én enthousiasme bekleed ik het Statenlidmaatschap van Gelderland voor de PvdA. Mijn naam is Fokko Spoelstra getrouwd, drie kinderen. Werkzaam bij de Stichting Waardering en Erkenning Politie, voorheen wethouder van Apeldoorn, voorheen werkzaam in het openbaar vervoer en het betalingsverkeer. Ervaren, stabiel. Overtuigd van het belang van een sterke PvdA in Provinciale Staten van Gelderland. Een sterke PvdA

Meer over Fokko Spoelstra