Aanpak personeelstekort in de zorg

Door Peter Kerris op 14 november 2017

Er zijn grote tekorten aan gekwalificeerde medewerkers in de gezondheidszorg. Ook in Gelderland neemt het aantal vacatures voor verzorgenden en verpleegkundigen toe. Daarom wil de PvdA dat Gedeputeerde Staten naast het bestaande techniekpact ook aan de slag gaat met een Zorgpact Gelderland. Samen met VVD, CDA en D66 dient fractievoorzitter Peter Kerris daarom een voorstel in bij de behandeling van de begroting .

‘Het vorige kabinet heeft onder leiding van Martin van Rijn en op advies van Zorginstituut Nederland een nieuwe norm gesteld voor de verpleeghuiszorg. Om daaraan te kunnen voldoen moeten enorm veel mensen worden aangenomen. En ook in de thuiszorg is er tekort aan goed gekwalificeerd personeel’, stelt Kerris. ‘Juist omdat de kwaliteit van zorg valt of staat met de mensen die haar verlenen willen wij dat de provincie zo snel mogelijk aan de slag gaat met een zorgpact. Zodat we mensen opleiden voor die sectoren waarin behoefte is aan personeel’.

Een voorstel om aan te sluiten bij een aantal in Gelderland bestaande zorgpacten wordt ingediend bij de behandeling van de Begroting 2018 en vraag het college van Gedeputeerde Staten aan de slag te gaan met de ontwikkeling van een zorgpact. Concrete voorstellen moeten volgend jaar bij de voorjaarsnota klaar zijn.