Door op 23 januari 2017

Vragen over Stand van zaken woonagenda’s

De PvdA Gelderland maakt zich grote zorgen over het aantal beschikbare toegankelijke en betaalbare huurwoningen in Gelderland. Al geruime tijd zijn er signalen dat er tekorten zijn en deze nemen alleen maar toe. Daarom heeft de fractie de volgende schriftelijke vragen gesteld:

• Het programma De monitor besteedde vorig jaar december aandacht aan het tekort aan geschikte woningen voor ouderen http://demonitor.ncrv.nl/uitzendingen/huurproblemen-bij-senioren
• In dit artikel uit de Gelderlander van 17 december 2016 komt naar voren dat er ook een tekort is aan sociale huurwoningen is die geschikt zijn voor gehandicapten. En bijna de helft van de mensen met een beperking vindt zijn woning ongeschikt. http://www.gelderlander.nl/algemeen/binnenland/gehandicapte-jasmijn-26-woont-noodgedwongen-in-garage-van-haar-ouders-1.6748464
• Op 4 januari 2017 werd duidelijk dat Het Dagelijks Bestaan in Zutphen (geeft jongeren die extra begeleiding nodig hebben een thuis) moet verhuizen omdat hun huidige locatie gesloopt gaat worden. Ze zijn al lang aan het zoeken naar een andere locatie maar een andere betaalbare en geschikte plek vinden blijkt in de praktijk zeer lastig. http://www.omroepgelderland.nl/nieuws/2124476/Hier-werken-mensen-vanuit-hun-hart-bijzonder-stukje-Zutphen-door-sloop-bedreigd
• Uit een enquete die de PvdA Gelderland in december heeft gehouden onder haar leden blijkt ook dat er in veel regio’s behoefte is aan meer toegankelijke sociale huurwoningen. Het gaat daarbij niet alleen om nieuwbouw, ook om het aanpassen van bestaande woningen.

Eind maart 2016 heeft de PvdA vragen gesteld over het aantal betaalbare en toegankelijke woningen voor kwetsbare doelgroepen in Gelderland. https://gelderland.stateninformatie.nl/document/3408364/1 Toen werd door GS aangegeven dat de monitor Wonen en Zorg in oktober 2016 beschikbaar zou zijn en dat men daarna met de regio’s in overleg zou gaan. Het wordt de hoogste tijd dat we woningen in Gelderland ook gaan verduurzamen op het gebied van toegankelijkheid. In Gelderland moet het goed wonen zijn voor iedereen en zeker de kwetsbare groepen moeten hierbij extra aandacht krijgen. Initiatieven die sociale huurwoningen willen gaan bouwen die ook geschikt zijn voor kwetsbare groepen moeten snel gerealiseerd kunnen worden. Daarom heeft de PvdA de volgende vragen:

1. Deelt GS de zorgen van de PvdA Gelderland betreffende het tekort aan betaalbare en toegankelijke sociale huurwoningen?

2. Is GS naar aanleiding van de uitkomsten van de Monitor Wonen & Zorg 2016 in gesprek gegaan met de regio’s? Welke concrete acties zijn hieruit naar voren gekomen in de verschillende regio’s?

3. Hoeveel sociale huurwoningen gaan er dit jaar gebouwd worden in de verschillende regio’s? Wordt hierbij rekening gehouden met toegankelijkheid voor kwetsbare groepen? Welke instrumenten heeft GS om het aantal te bouwen betaalbare en toegankelijke woningen te verhogen?

4. Hoe verlopen de gesprekken met woningcorporaties, zorginstellingen en gemeenten? Wordt in deze overleggen ook besproken wat er nodig is om op korte termijn het aantal woningen voor kwetsbare doelgroepen toe te laten nemen en bestaande woningen aan te passen? Zijn er initiatieven die niet van de grond komen en wat is daar de reden van?