Door op 30 maart 2016

Vragen over tekort aan betaalbare en geschikte woningen

‘Mede naar aanleiding van het artikel ‘Huizen voor senioren worden snel schaars’ in de Gelderlander van dinsdag 29 maart 2016 heeft de PvdA Gelderland vandaag schriftelijke vragen gesteld aan GS.

Het aantal ouderen groeit ook in Gelderland en ouderen worden gestimuleerd om zo lang mogelijk zelfstandig te blijven wonen. Dan moet er echter wel genoeg woonruimte beschikbaar zijn in een veilige, leefbare en geschikte woonomgeving en volgens het onderzoek van de ANBO is dat straks niet het geval.

Naast de vraag om geschikte woningen voor ouderen horen we dat er ook een tekort is aan geschikte en betaalbare woningen voor bijv. cliënten in de ggz en mensen die verblijven in de opvang voor daklozen. De opgave voor gemeenten is met name door alle huidige ontwikkelingen met nieuwkomers en zorgtaken al zeer groot. De PvdA wil daarom weten of GS bereid is om samen met de gemeenten in kaart te brengen wat de specifieke behoefte en problematiek is. En we willen weten of GS ook zelf actief tot actie over wil gaan om samen met de gemeenten ervoor te zorgen dat er straks wel genoeg betaalbare & geschikte woningen zijn voor de verschillende doelgroepen.

Hier vindt u de vragen die gesteld zijn.