CITC: ja graag!

Door Fokko Spoelstra op 20 december 2018

Het zegt u waarschijnlijk niets, maar achter het codewoord CITC: Chip Integration Technology Centre, gaat een wondere wereld van open innovatie op het terrein van de chipsindustrie schuil. En dat in Nijmegen met spelers van wereldformaat.

Voor de PvdA-fractie was het tot voor kort een onbekend fenomeen, maar omdat de provincie Gelderland gevraagd is een forse financiële bijdrage te leveren aan dit initiatief, hebben ons er uiteraard in verdiept. Dan blijkt:

  • Dat we in Gelderland drie wereldspelers hebben als het gaat om chipproductie: NXP, Ampleon en Nexperia: totaal werken er meer dan 2500 mensen, allemaal in of rondom Nijmegen/Novio Tech campus,
  • Om tot de voorhoede te blijven behoren, moeten deze bedrijven werken aan (open) innovatie. Dit zijn bijvoorbeeld de doorontwikkeling van chiptechnologie en fotonica -licht in plaats van stroom als snellere en zuinigere geleider (zie ook: Wat is fotonica?). De kosten om individueel zaken te onderzoeken en ontwikkelen zijn te hoog: maar door samen te onderzoeken, apparatuur te ontwikkelen etc. kunnen kosten gedeeld worden. Daarbij kunnen vondsten deels collectief en deels apart gepatenteerd worden.
  • De drie partijen hebben samen met de Hogeschool Arnhem Nijmegen, Radboud Universiteit, TU Delft en TNO Holst de handen ineengeslagen en een plan opgesteld om de toekomst innovatief te lijf te gaan: een plan dat meerjarig in totaal 124 miljoen kost, waar de bedrijven zelf fors aan bijdragen maar waarvoor de eerste jaren wel overheidsmiddelen nodig zijn. Aan de provincie Gelderland wordt 7.55 miljoen gevraagd. Veel geld, maar door deze investering wordt wel een programma van 124 miljoen ontwikkeld, krijgen drie vooraanstaande spelers met veel werkgelegenheid in Gelderland de kans om de sprong naar de toekomst te maken, wordt verwacht dat 250 toptalenten aan de slag kunnen en dat er ook 250 maakbedrijven van zullen profiteren.

Als PvdA hebben we hier lang over gesproken omdat het niet alleen over veel geld gaat maar ook omdat het initiatief lijkt op het One Planet/IMEC initatief waar we eerder over geschreven hebben (klik hier). Na uitgebreide bestudering vinden we dat dit CITC verhaal een heel mooi project is dat voortbouwt op wat er al in Gelderland is (Novio Tech Campus, NXP, Ampleon en Nexperia), we zien dat er mooie en goede verbindingen gelegd worden met de universiteiten en hoge scholen (Radboud, HAN etc)  in Gelderland en zien ook dat de uitvindingen straks ook deels hun weg zullen vinden naar het Gelderse MKB. Enige punt waar we nog zorg over hebben is de verbinding met het MBO via de Gelderse  ROC’s. Vandaar dat we bij de behandeling in Provinciale Staten een motie (klik hier) hebben ingediend – samen met 5 andere partijen- om te zorgen dat het MBO vanaf het begin af aan als een volwaardige kennispartner betrokken wordt. Deze motie is statenbreed aangenomen: alle partijen in de staten onderschrijven het grote belang van het MBO als kennisinstelling. Daar zijn we als PvdA bijzonder blij mee.

Niet alleen voor het CITC, maar ook voor toekomstige initiatieven moet het MBO wat de PvdA betreft van meet af aan een prominente plek krijgen, en daar lijkt met aannemen van deze motie de gehele staten zo over te denken!

Lees hier de bijdrage van Fokko Spoelstra in de statenvergadering

 

Fokko Spoelstra

Fokko Spoelstra

Met overtuiging én enthousiasme bekleed ik het Statenlidmaatschap van Gelderland voor de PvdA. Mijn naam is Fokko Spoelstra getrouwd, drie kinderen. Werkzaam bij de Stichting Waardering en Erkenning Politie, voorheen wethouder van Apeldoorn, voorheen werkzaam in het openbaar vervoer en het betalingsverkeer. Ervaren, stabiel. Overtuigd van het belang van een sterke PvdA in Provinciale Staten van Gelderland. Een sterke PvdA

Meer over Fokko Spoelstra