IMEC: waar staan we nu in Gelderland?

Door Fokko Spoelstra op 1 november 2018

De PvdA Gelderland is zeer benieuwd hoe u aankijkt tegen de mogelijke komst van IMEC, grotendeels gefinancierd door de provincie Gelderland. Reacties zijn welkom op fractie@pvdagelderland.nl.

Nadat begin september (zie ook IMEC: Kans voor Gelderland maar eerst weten waar we ons geld aan uitgeven) het nieuws in Gelderland in het teken stond van de mogelijke komst van IMEC, een Belgisch kennisinstituut op het gebied van chips/micro-elektronica met nauwe banden met de Wageningen Universiteit en Radboud Universiteit, lijkt het ogenschijnlijk stil geworden. Maar schijn bedriegt.

Geen eenvoudige keuze
Het College van Gedeputeerde Staten heeft inmiddels in de concept-begroting 2019 (waarover Provinciale Staten in november besluit) een zogenaamde PM-post (pro memorie) opgenomen voor IMEC en heeft aangegeven in december met een voorstel richting Provinciale Staten te komen. Daarover kunnen Provinciale Staten dan in januari 2019 een besluit nemen.
Voor de PvdA geen eenvoudige keuze: ruim 60 miljoen investeren in 75 kenniswerkers, met een mogelijke spin-off naar Gelders MBO en MKB is niet zomaar een investering: het gaat om de inzet van veel maatschappelijke geld en kan ook de nodige effecten hebben voor de economische structuur van Gelderland. De PvdA is van mening dat voor zo’n fors bedrag de effecten voor de Gelderse economie onbetwistbaar moeten zijn. De vraag is dus: wat heeft Gelderland en de Gelderlander eraan?

Is de investering gerechtvaardigd?
De vraag is voor de PvdA vooral of de Gelderse spin-off zo’n forse investering rechtvaardigt. Levert het vestigen van IMEC in Gelderland echt veel stageplekken op voor MBO-ers? Gaat het Gelderse MKB er echt fors op vooruit? Of wordt met de komst van IMEC niet meer dan een niche gevuld? Voor de PvdA is het belangrijk om te weten of er ook andere partijen meedoen in de financiering van dit initiatief, bijvoorbeeld de Rijksoverheid, de betrokken universiteiten en eventuele andere investeerders. En we weten nu al dat het niet bij een eenmalig bedrag blijft, maar een structurele bijdrage vergt.
Kortom: de PvdA heeft nog veel vragen, en ook de nodige scepsis of de Provincie Gelderland nu als enige, want zo lijkt het, dit initiatief zo fors moet ondersteunen. Op al deze voor de PvdA wezenlijke vragen zal het voorstel van Gedeputeerde Staten dan ook een goed antwoord moeten geven.

Aanbod TNO
Interessante ontwikkeling is daarnaast dat het Nederlandse TNO zich gemeld heeft bij Gedeputeerde Staten met het aanbod ook te willen deelnemen in het consortium van IMEC met WUR en Radboud, en daar ook middelen voor beschikbaar te hebben. Of dat tot een beter voorstel leidt is voor de PvdA nu lastig te beoordelen, maar het is een route om minimaal te verkennen. De PvdA verwacht dat in het voorstel van Gedeputeerde Staten in ieder geval wordt aangegeven hoe tegen TNO in dit verband aangekeken wordt.

Rondetafelgesprek
Omdat we als PvdA ons oordeel niet alleen willen baseren op informatie van IMEC/WUR/Radboud en een voorstel van Gedeputeerde Staten, hebben we samen met de VVD het initiatief genomen om een Rondetafelgesprek over de komst van IMEC te beleggen: dit zal plaatsvinden op woensdagmiddag 21 november. Naast voorstanders voor de komst van IMEC (WUR/Radboud, Economic Board Arnhem-Nijmegen), hebben we voor het goede gesprek o.a. ook vertegenwoordigers van het Gelders MKB en het MBO/ROC-onderwijs uitgenodigd en een vakbondsbestuurder van NXP.

Na het Rondetafelgesprek zullen we met belangstelling naar het voorstel van Gedeputeerde Staten uitzien. We hopen dat daarin al onze vragen op een goede manier van antwoord worden voorzien. Vast staat dat we hierin niet over één nacht ijs zullen gaan. Het zal tot januari spannend blijven hoe dit afloopt. Uiteindelijk zal moeten blijken dat IMEC echt een bijdrage levert aan de Gelderse werkgelegenheid in het MKB en scholingskansen in het MBO. Daar doen we het als PvdA tenslotte voor.

Fokko Spoelstra

Fokko Spoelstra

Met overtuiging én enthousiasme bekleed ik het Statenlidmaatschap van Gelderland voor de PvdA. Mijn naam is Fokko Spoelstra getrouwd, drie kinderen. Werkzaam bij de Stichting Waardering en Erkenning Politie, voorheen wethouder van Apeldoorn, voorheen werkzaam in het openbaar vervoer en het betalingsverkeer. Ervaren, stabiel. Overtuigd van het belang van een sterke PvdA in Provinciale Staten van Gelderland. Een sterke PvdA

Meer over Fokko Spoelstra