16 april 2013

PvdA: Wet Hof beperkt slagkracht provincies drastisch

Het aannemen van de wet Hof (Houdbare Overheidsfinanciën) door de Tweede Kamer, zal grote consequenties hebben voor de slagkracht van de decentrale overheid: provincies en gemeenten zullen veel minder kunnen investeren en fors moeten inleveren aan slagkracht. Met alle gevolgen van dien voor de mooie en goede plannen die nu op de agenda staan.

Gelders Statenlid Piet Wanrooij hield onlangs tijdens een bezoek van de Staten Gelderland en Overijssel aan Den Haag, de volgende rede in zaal van de Eerste Kamer, waarin hij uiteenzette hoe de wet Hof de mogelijkheden van provincies en gemeenten drastisch indamt.

“Volksvertegenwoordigers en bestuurders zijn topsporters. Of ze nu in Zwolle, Arnhem of Den Haag bezig zijn. Altijd bezig het goede goed te doen voor Nederland, Overijssel en Gelderland.

Toch zijn we ook tob-sporters, met een B. Piekeren,dubben en tobben. Wordt het inleveren of gaan we geld uitgeven? In Den Haag heerst het credo; we kúnnen niet langer geld uitgeven. Het is op! Niks mis mee, maar in onze Provincies ligt dat anders. Wij hebben wel degelijk geld. Slim gespaard en goed geboerd.

Als de wet Hof in haar huidige vorm wordt aangenomen, dan wordt het moeilijk tot onmogelijk om te investeren in werk met ons geld. Dag banen!

Neem Gelderland: er ligt voor 800 miljoen aan gedekte plannen op uitvoering te wachten. Stelt u zich eens voor hoeveel ‘vrouw- en man-uren’ aan werk daarmee gemoeid zijn. Komt de wet Hof er toch, dan mogen we maar € 70 mio uitgeven, een fractie in verhouding.

De Provincies hebben uitdagende coalitieprogramma`s. Onze kerntaak is Regionale Economie. In de Regio gebeurt het. Hier ontstaan de initiatieven en verbindingen, die Gelderland én Nederland vooruit helpen. De Health en Food Valleys. Hier draait het om kennis, expertise en slagkracht. Zij maken ons land concurrerend. En daardoor genereren we omzet en omzet is werk. En daar is nu veel behoefte aan. Het is crisis, nog steeds en het duurt al zo lang. Er wordt altijd gezegd dat de jeugd de toekomst heeft. De jeugdwerkloosheid is vandaag ruim 15%. Hoezo toekomst!

Deze wet wordt zeker niet het ‘hof gemaakt’ in de Provincie en ook niet bij onze partners, de gemeenten . En terecht, Hof betekent nogal wat:

  • Geen stationsproject in Doetinchem;
  • Geen belevenis museum in Winterswijk;
  • Geen versnelling Waterfront Hardewijk;
  • Geen verbouwing Tielse Schouwburg Agnietenhof;
  • Geen Kanaalzone Apeldoorn.

Zo kan je nog een tijd doorgaan, helaas. Het liefst parkeren we de wet Hof de komende jaren. Tot mijn grote spijt zijn er weinig signalen uit de Tweede Kamer, waaruit blijkt dat een meerderheid ons hierin tegemoet zal komen.

Wanneer u niet zo ver zou kunnen of willen gaan, vraag ik u speciale aandacht voor twee zaken die toch zeker tot nadere beschouwing moeten leiden.

Allereerst en eigenlijk vanzelfsprekend is het dat medefinanciering van lagere overheden aan Rijkstaken worden geregeld binnen de EMU ruimte van het Rijk en niet van de provincie. Denk aan onze A 15 en alle frisse natuurplannen!

Uw speciale aandacht zou ik willen vragen voor het sociaal aanbesteden. Zodanig aanbesteden dat voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt banen, stages, ervaringsplaatsen e.d. worden gecreëerd.

Vooral voor het sociaal aanbesteden zou u toch eigenlijk een ‘Hof pardon’ moeten afkondigen. Het ondersteunt uw doelstellingen van de participatiewet, waar U als parlement met de sociale partners zich het hoofd over breekt.

De Staten van Gelderland hebben, nagenoeg unaniem,  besloten dat sociaal aanbesteden gewoon moet. 5% social return. Het uitstellen van de wet Hof is dan een enorme diepte-investering. Ik reken u het graag voor:

800 miljoen aan gedekte Gelderse plannen. Een regiocontract met goede projecten ter waarde van 180 mio. Afgerond 1 miljard euro. Met CO- financiering gaat er nog een multiplier effect overheen. Een investering van anderhalf miljard euro, een enorme hoeveelheid banen.

En ook 5 % social return! Dan zien we 75 mio aan ‘dankbare’ banen. Dat zijn heel veel uitkeringen minder. Maar dat zijn slechts de kille cijfers.

Naast getallen gaat het ons vooral om mensen. Onze inwoners. Te veel mensen staan er nu aan de zijlijn. Verstoppen zich achter de voordeur. Met alle ellende van dien.

Mensen willen meedoen, zich inzetten voor de Holding  Nederland, en de BV Gelderland. Zij willen zo graag weer gedreven en vrolijk aan het werk. Hun talenten ontwikkelen. Meedoen. Erbij horen.

Kortom niemand kan worden gemist. Vandaag niet en morgen zeker niet, gezien de ontgroening en de verzilvering (lees: vergrijzing).

Concluderend, deze uitdagende Provincies verdienen in ieder geval uw ‘Hof pardon’ Mag ik op de inzet van Den Haag rekenen? Samen werkt beter!

De wet Hof, nu even niet!

Dank u.

Piet Wanrooij