17 maart 2015

PvdA gedeputeerde Josan Meijers start verduurzaming van 10.000 woningen

Gedeputeerde Josan Meijers (PvdA) startte vanmiddag de renovatie van de Gelderse Rooslaan – een woonkern in het Arnhemse Malburgen. Er worden 10.000 woningen verduurzaamd.

De wijk wordt stevig onder handen genomen om haar leefbaarder en duurzamer te maken. Zo worden de portieken aangepakt, het wooncomfort verbetert, de anonimiteit van de woningen aangepakt en ingezet op groene velden. Zo kunnen de buurtbewoners elkaar makkelijker buiten treffen, en dat zal de sociale structuur van de werk sterk verbeteren. Daarnaast worden de woningen zoveel mogelijk energie neutraal gemaakt. Dat laatste is een mes dat aan niet twee maar zelfs drie kanten snijdt. Meijers: “Het verduurzamen van woningen levert meer werkgelegenheid op in de bouw, het is veel beter voor het milieu én het zorgt voor een lagere energierekening aan het eind van de maand, waardoor de bewoners meer te besteden hebben.”

Samenwerking met bewoners is cruciaal bij de uitvoering, zo zegt ook Volkshuisvesting Arnhem. “We kiezen ervoor om de werkzaamheden zélf als middel in te zetten om sociale cohesie tot stand te brengen. Samen met bewoners dus. Met de bewoners gaan we aan de slag om te zien hoe de grote groene vlakken buiten ingezet kunnen worden voor verbetering van de woonomgeving en versterking van de sociale structuur.”

Dit is het soort projecten waar de PvdA mee wil doorgaan in Gelderland: investeren in duurzaamheid, werk en lage lasten. Dát is de economie aanjagen.