10 maart 2014

Zorgen om continuïteit Jeugdzorg

De PvdA Gelderland maakt zich zorgen om de kosten voor de overdracht van de jeugdzorg van het Rijk naar de gemeenten en heeft vragen gesteld aan het college van Gedeputeerde Staten.  De partij is bang dat de kwetsbare jeugdzorg in zwaar weer terecht komt, daar waar het Rijk en de provincie zouden moeten zorgen voor een zorgvuldige overdracht.

Rijk en provincies zijn bezig de uitvoer van de Jeugdzorg over te hevelen naar de gemeenten. Die overdracht kost geld, de frictiekosten. De gemeenten willen en kunnen die kosten niet dragen.  Ook de provincie ziet hierin een taak voor het Rijk. Betrokken staatssecretarissen Teeven en Van Rijn houden hun poot echter stijf.

Het Gelderse college van Gedeputeerde Staten wil de zorginstellingen voor jeugdzorg wel extra financiële ruimte geven, die middelen mogen echter niet worden ingezet voor het betalen van frictiekosten. Het Bureau Jeugdzorg Gelderland is daarom bang in 2015 niet aan haar verplichtingen te kunnen voldoen.

Op 20 maart staat een overleg gepland tussen het IPO (Interprovinciaal Overleg), de VGN (Vereniging Nederlandse Gemeenten) en het Rijk. Gemeenten moeten echter aanstaande vrijdag 28 februari een contract af hebben gesloten met Bureau Jeugdzorg.  Het overleg en een mogelijke oplossing komen dus te laat, met alle mogelijke risico’s voor de jeugdzorg van dien.

Statenlid Paula Wieggers (PvdA): “Het Rijk en de provincie moet zorgen voor een warme overdracht van de jeugdzorg. Dat betekent geen extra lasten voor de gemeenten. Ik wil van het college van GS weten of die warme overdracht nog realistisch op deze manier. En nog belangrijker: realiseert men zich dat de kwaliteit van de jeugdzorg op het spel staat indien er geen goede afspraken gemaakt worden over de kosten? ”

De PvdA wil dat het Rijk haar verantwoordelijkheid neemt en tot een algemene oplossing komt om de continuïteit van de jeugdzorg in 2014 en daarna te borgen. Wieggers: “Feitelijk lijkt weinig goed tussen de bestuurslagen op elkaar afgestemd. Het wordt echt tijd voor helderheid: Teeven en van Rijn zijn aan zet.”

Paula Wieggers, Statenlid