Door op 2 maart 2017

Windenergie in Gelderland

Op 1 maart stelde de PvdA vragen aan Gedeputeerde Staten over de manier waarop bij realisatie van windmolens omgegaan wordt met het zogenoemde ‘inpassingsplan’. Dit instrument kan de provincie inzetten wanneer gemeenten geen medewerking willen verlenen aan een initiatief om een of meerdere windmolens te plaatsen. De betreffende gemeente wordt dan ‘overruled’. De Gedeputeerde gaf eerder te kennen af te willen van de nu bestaande verplichting om dit instrument in te zetten wanneer een initiatiefnemer hierom vraagt. De PvdA ziet ook de negatieve kanten van deze verplichting, maar vraagt zich wel af welke alternatieve instrumenten nodig zijn om de provinciale ambities op het gebied van windenergie realiseren. De vraag is hoe het noodzakelijke draagvlak en de noodzaak deze ambitie te realiseren tegen elkaar worden afgewogen. De komende commissievergadering zal deze discussie een vervolg krijgen.