7 juni 2014

Werkgroep Internationale Solidariteit met Mali

Oproep:  doe mee aan de Werkgroep Internationale Solidariteit met Mali

 Maandagavond 26 mei hield ‘onze’ Foundation Max van der Stoel een Politiek Kafee over Mali in de bovenzaal van het Arnhemse Dudok. Een zeer informatieve en leerzame avond en best goed bezocht ‘voor de provincie’. Ondergetekende was gevraagd een column uit te spreken over ‘Internationale Solidariteit’. Daarin heb ik geprobeerd dat begrip van zijn stoffige en oubollige karakter te ontdoen.. En ‘in de wandeling’ heb ik maar gelijk de oprichting van de Werkgroep ‘Internationale Solidariteit met Mali’ aangekondigd.

Deze Werkgroep gaat informatie verzamelen en de ontwikkelingen volgen van dit boeiende land, alsmede een of meer projecten selecteren om die te ondersteunen. Met de Ambassade in de hoofdstad Barnako is al contact gelegd en ook de lijn met ‘ouwe kennis’ en Bert Koenders (hoofd van de VN-vredesmacht in Mali) is aangehaald. De PG laat weten: “Beste Jaap, wat goed van je te horen. En een mooi idee! Ik ga kijken  , enig idee hoeveel financiering  mogelijk Zou zijn? Groet! Bert”

Op de avond meldden zich direct drie mensen aan, maar we kunnen nog zeker enthousiaste versterking gebruiken!
Voor meer aanmeldingen ben ik te bereiken via 026-3629962 en jaaphuurman@hotmail.com.

Natuurlijk is het argument echt belangrijk, dat daar nu een paar honderd Hollandse militairen meedoen aan de vredesmissie. Dus dat Bert geboren is in Arnhem en getogen in Gelderland, is zeker niet doorslaggevend, maar als het nog een extra zetje geeft…………….

Tot horens, groet, jaap huurman