Voorzitter en bestuursleden gevraagd

4 juli 2018

Omdat binnenkort zowel onze voorzitter als een aantal bestuursleden aftreedt, zoekt het gewestelijk bestuur van de PvdA in Gelderland nieuwe bestuursleden, waaronder een nieuwe voorzitter.

Het bestuur van het gewest Gelderland is ervoor verantwoordelijk dat de PvdA zo goed mogelijk – kwantitatief en kwalitatief – vertegenwoordigd is in de Provinciale Staten en de Gelderse Waterschappen. Dat betekent dat het bestuur o.a. de werving en selectie van kandidaat volksvertegenwoordigers regelt, verkiezingsprogramma’s opstelt en de provinciale verkiezingscampagne organiseert.
Ook heeft het gewestelijk bestuur de zorg voor het goed functioneren van de lokale afdelingen.

Voor bestuursleden hanteren we geen vast profiel. Je zult in bepaalde dingen goed zijn en in andere dingen minder goed – bestuursleden vullen elkaar hierin aan. Wel willen we graag in elk geval een of meer bestuursleden aantrekken met kennis en ervaring op het  gebied van scholing en coaching.
Ook zien we graag kandidaten die het leuk vinden om een brugfunctie te vervullen naar de Staten en de waterschappen.
Het tijdsbeslag voor de functie is gemiddeld een kwart tot een halve dag per week.

Heb je interesse? Stuur dan een mail met je motivatie en je CV aan gewestgelderland@gmail.com, t,a,v. Wopke Veenstra, secretaris. Je kan bij hem ook verdere inlichtingen inwinnen over de functies. Dat kan ook telefonisch op nummer 0651277910.

Je ontvangt dan uitnodiging voor een gesprek met een afvaardiging van het bestuur. Het is de bedoeling om aan de ledenvergadering van 29 september een voordracht te den voor de nieuwe bestuursleden.

Taakbeschrijving Voorzitter van het gewest Gelderland
Nadere info voor kandidaten GB