7 juli 2015

Titus Visser: Waarmaken energietransitie vraagt om leiderschap

Afgezien van wat hardnekkige sceptici zijn alle weldenkende mensen het er wel over eens dat er sprake is van een door de mens veroorzaakte opwarming van de aarde. Inmiddels zijn er op diverse niveau’s afspraken gemaakt om deze verandering te beperken tot een stijging van 2 graden Celsius, een grens waarbinnen de gevolgen voor mensen en ecosystemen nog beheersbaar lijken. De betreffende opgaven zijn enorm.

Zo ook voor de provincie Gelderland waar betrokken partijen zich in het Gelders Energieakkoord tot doel hebben gesteld om in 2050 energieneutraal te zijn. Om dit doel te bereiken zal iedereen (burgers, bedrijven, overheid, maatschappelijke organisaties) een ongekende bijdrage moeten leveren. Juist deze gedeelde verantwoordelijkheid maakt het vraagstuk van leiderschap essentieel. Er zal een partij moeten zijn die de vorderingen registreert, aanjaagt, anderen inspireert en stimuleert, voorop gaat in de strijd en de onderliggende processen regisseert. “Adel verplicht” zei mijn moeder vroeger altijd. Nu heeft mijn familie geen blauw bloed in de aderen stromen maar wat ze bedoelde is dat wanneer je in en positie bent om iets te betekenen voor de samenleving, de capaciteiten of talenten hebt om een bijdrage te leveren aan een betere wereld, je dat ook moet doen. De uitspraak van de rechter in de zaak die Urgenda aanspande tegen de staat was op deze leest gestoeld. Je mág als overheid bij de aanpak van cruciale opgaven als deze niet schuilen onder de paraplu van de “gezamenlijke verantwoordelijkheid”. Je bent het verplícht leiderschap te tonen.

Er bestaat vooralsnog veel vertrouwen in Jan Jacob van Dijk als daadkrachtig bestuurder in dit belangrijke dossier. Over de rol van de provincie is hij echter voorzichtig. Hij vreest dat anderen achterover zullen leunen als hij de indruk wekt “het wel te gaan regelen”. Daar gaat het natuurlijk niet om. Iedereen zal snappen dat de provincie de betreffende doelen niet eigenstandig kan realiseren. Juist dáárom is leiderschap nodig. Kom op Jan Jacob, adel verplicht dus pak je rol. Alleen als overheden en hun bestuurders opstaan en zich leiders tonen zullen we deze opgave gaan vervullen. Je kan het, dus doe het.

 

Titus Visser, Statenlid

Titus Visser2