Door op 25 januari 2016

Subsidie voor Sonsbeek Internationaal

De PvdA Gelderland is een warm voorstander voor de subsidiebijdrage aan de Stichting Sonsbeek Internationaal voor het realiseren van een nieuwe editie van de beeldententoonstelling ‘Transactions’.

Het mooie aan deze tentoonstelling is het feit dat het plaatsvindt in de openbare ruimte. Daardoor voor eenieder toegankelijk.

Voor de PvdA Gelderland is laagdrempeligheid voor het bereiken en beleven van kunst voor iedere Gelderlander een belangrijke waarde. Hieraan voldoet Sonsbeek 2016 door naast het tonen van vernieuwende beeldende kunst (artistieke waarde) ook de participatie van het publiek tot een belangrijk uitgangspunt heeft gesteld. Mooi meegenomen is dat er ruim voldoende economische spin-off van het project wordt verwacht.

Er is verder met veel organisaties, waaronder het Indonesisch curatorencollectief Ruangrupa, de samenwerking opgezet om deze nieuwe editie tot een groots evenement te maken.