Ruimte om te bouwen

17 november 2017

Er gebeurt veel moois op het gebied van wonen in Gelderland. Onze gedeputeerde Josan Meijers is zeer actief bezig om ervoor te zorgen dat realistische plannen door kunnen gaan en dat er gebouwd kan gaan worden.

Deze week heeft GS in de notitie ‘Ruimte voor goed wonen’ de koers vastgesteld voor Gelderland. Daarin staan de woonbehoeften per Gelderse regio, maatwerk en flexibele plannen centraal. Gelderland heeft zo’n 885.000 huizen. De schatting is dat er tot 2030 nog 100.000 bij moeten komen. Om te zorgen voor kwaliteit voor de lange termijn werkt de provincie intensief samen met gemeenten, ontwikkelaars en woningcorporaties in de verschillende regio’s. De Liemers was bijvoorbeeld de eerste regio die dit najaar gezamenlijk een woonagenda heeft opgesteld en mede hierdoor in overleg met de provincie 2800 woningen gaat bouwen. In hun woonagenda is verder aandacht voor kleinschalige en flexibele woonvormen, transformatie van bestaande gebouwen en het verduurzamen van woningen.

Ook heeft GS deze week ingestemd met de woningbouwprogrammering van de regio Rivierenland. De gemeenten daar hebben inmiddels afspraken gemaakt en willen 10.500 woningen gaan bouwen voor 2025. Met elkaar bepalen de gemeenten wat voor soort woningen dit moeten zijn en in welke gemeente ze het beste gebouwd kunnen worden. Er is onder andere behoefte aan woningen waar combinaties van wonen en zorg mogelijk zijn. En er komen extra sociale huurwoningen en woningen voor mensen met een middeninkomen.

Het is belangrijk dat regio’s afspraken met elkaar maken over hoeveel woningen er waar het beste gebouwd kunnen worden en wat voor woningen dat moeten zijn. Er moeten ten slotte niet te weinig maar ook niet te veel woningen bijgebouwd worden. Nieuwe woningen vinden altijd wel snel een eigenaar maar we moeten voorkomen dat te veel nieuwbouw er in de toekomst voor gaat zorgen dat mensen hun bestaande huizen niet meer verkocht krijgen en dat er leegstand ontstaat. De afspraken over aantallen woningen in de regio’s zijn een middel en zeker geen doel op zich. Als er aanpassingen nodig zijn, kan dat op basis van gezamenlijk overleg. De provincie wil maatwerk en flexibiliteit in de plannen inbouwen zodat we snel kunnen reageren op ontwikkelingen in de samenleving. Zo heeft bijvoorbeeld de gemeente Apeldoorn ruimte gekregen voor 90 extra woningen, zorgwoningen en zorgvoorzieningen. Dit aantal paste eigenlijk niet binnen de afspraken die destijds door de regio zijn gemaakt maar omdat de gemeenten en de provincie er van overtuigd zijn dat deze plannen niet kunnen wachten mag het huidige woningbouwkader opgehoogd worden.

Niet alleen nieuwbouw maar ook het verduurzamen en aanpassen van bestaande woningen is een belangrijk onderwerp waar we hard aan werken. Daarnaast denken we als provincie actief mee als het gaat om tijdelijke en flexibele woonvormen, Collectief Particulier Opdrachtgeverschap en woningen voor mensen met een zwaardere zorgvraag. Dit soort woningen moeten altijd snel gerealiseerd kunnen worden.

Er zijn in de provincie genoeg mogelijkheden om samen te bouwen en zo te zorgen voor goed wonen in Gelderland. Aan de slag!