10 januari 2015

Rieta Hoffmanlezing 2014 – De bakens verzetten

Rieta HoffmanIn 2007 overleed Rieta Hoffman na een kort ziekbed. In allerlei geledingen heeft zij zich bijna 30 jaar actief bezig gehouden met de PvdA. Zij was de spil van de PvdA Gelderland  en heeft zich vooral ingezet voor de onderlinge verhoudingen en het sociale gezicht van de PvdA. Mede dankzij haar is de traditie ontstaan van de nieuwjaarsbijeenkomsten met een stamppottenbuffet. Na haar overlijden heeft het bestuur van het gewest Gelderland van de PvdA de naam van Rieta verbonden aan de nieuwjaarsbijeenkomsten. Om de herinnering aan haar levend te houden, wordt sinds 2008 jaarlijks de Rieta Hoffman lezing uitgesproken.

Klik hier voor de Rieta Hoffmanlezing 2014 2014 Rieta Hoffmanlezing De bakens verzetten