15 augustus 2013

PvdA wil meer aandacht voor Verkeersveiligheid in Gelderland

De Gelderse Statenfractie van de Partij van de Arbeid wil zoeken naar manieren om de verkeersveiligheid in de provincie te verhogen. De partij maakt zich zorgen over het aantal ongelukken op de A15. De PvdA wil samen met de wegbeheerders zoeken naar maatregelen die de verkeersveiligheid blijvend verhogen. Statenlid Peter Kerris: “Verkeersveiligheid is onderdeel van bestaanszekerheid. Veilig naar werk, school of vrienden en familie kunnen rijden hoort vanzelfsprekend te zijn. De provincie moet werk maken van veilige en betrouwbare wegen.” Een veiligere weg voorkomt daarnaast ook files en ander oponthoud.

Datzelfde geldt voor provinciale wegen. Uit een rapport van de SWOV bleek gisteren dat een groot deel van de 80-km wegen te smal en daarmee onveilig zijn. Ook hier ziet de PvdA een rol voor de provincie. “Maar er moet breed worden gezocht naar oplossingen. Niet alleen meer asfalt; te denken valt ook aan borden en snelheidsadviezen. Een duidelijkere scheiding tussen twee weghelften verbetert de veiligheid aanzienlijk. En weggebruikers moeten zelf ook bewust zijn van de risico’s. Veiligheid staat als doel voorop, niet de manier waarop het bereikt wordt.”

De PvdA heeft vragen gesteld aan het college van Gedeputeerde Staten en wil een debat om de verkeersveiligheid te verbeteren.