24 januari 2013

PvdA wil geen wilde zwijnen in het centrum van Epe

 

Sinds 2011 wordt het centrum van Epe belaagd door wilde zwijnen. Daar worden ze afgeschoten, maar dat blijkt niet afdoende te zijn. En afschieten in de dorpskom is niet zonder gevaar en daarbij weinig zwijnvriendelijk. Tijd voor een structurele oplossing: een zwijnenkerend raster.

Provinciale Staten hebben maximaal € 280.400.- beschikbaar gesteld als bijdrage voor de aanleg van dit raster, de gemeente Epe betaalt de rest. De PvdA-fractie heeft het voorstel voor een bijdrage in de kosten van het zwijnenkerend raster van harte gesteund. Het raster is diervriendelijk en de veiligheid van de burgers is ermee gebaat.