15 mei 2014

PvdA wil actie tegen jeugdwerkloosheid

Hoewel het met de economie als geheel de laatste maanden beter gaat, loopt de werkloosheid nog steeds op,  de jeugdwerkloosheid het sterkst. In Gelderland zit 14% van de jongeren zonder werk, 6.000 in totaal. Jongens en meisjes die net van hun vervolgopleiding afkomen krijgen geen baan, en van jongeren die al aan het werk zijn worden contracten niet verlengd. Het gevolg hiervan is dat deze groep aan de kant komt te staan, zich niet kan ontwikkelen en hun kansen op de korte én lange termijn ziet slinken.

De Partij van de Arbeid staat pal voor kansen voor iedereen, jong of oud. Juist ook omdat we in de toekomst goede mensen nodig hebben als groepen ouderen de arbeidsmarkt verlaten, en deze toekomst ligt dichterbij dan we denken. Wij willen deze groep jongeren – deze generatie – niet verloren laten gaan.

Als provincie kunnen we dan twee belangrijke dingen doen. Net zoals we eerder hebben gedaan voor arbeidsgehandicapten met Social Return, kunnen we bedrijven en instellingen die bij de provincie aankloppen voor ondersteuning, vragen om jongeren in dienst te nemen.

Als tweede moeten we als provincie het goede voorbeeld geven. De provincie Gelderland biedt werk voor 1200 fte. Als we 5% van deze plekken beschikbaar stellen voor jongeren zijn dat al 75 banen. Dat kan gepaard gaan met nieuwe en goede afspraken voor bestaande werknemers. Als 10 werknemers een halve dag per week minder gaan werken, hebben we al een baan gecreëerd voor een starter.

De crisis mag voorbij zijn, de effecten zijn nog steeds voelbaar in het leven van minstens 6.000 jongeren. Wij willen deze effecten, de jeugdwerkloosheid, bestrijden. De Partij van de Arbeid laat niemand aan de kant staan.

Bekijk de registratie van het Gelders Debat Jeugdwerkeloosheid waar Peter Kerris een pleidooi hield het terugdringen van de werkloosheid onder jongeren.

Peter Kerris, Statenlid
Peter Kerris