17 maart 2015

PvdA presenteert 10-puntenplan Leegstand en Transformatie

De PvdA presenteert het 10-puntenplan Leegstand en Transformatie, een integrale aanpak van leegstand- en krimpproblematiek, woningbouw en duurzaamheid. Een plan dat naast duurzaam vastgoed en vitale kernen, zorgt voor meer werk in Gelderland.

De PvdA kiest hiermee voor een integrale benadering van de vastgoedmarkt: nieuwbouw, leegstand en transformatie worden op elkaar afgestemd.  Alle partners worden in het plan betrokken: de provincie, gemeenten, eigenaren en ontwikkelaars komen samen tot regionale vastgoedafspraken.

PvdA-lijsttrekker Peter Kerris: “In plaats van het rücksichtslos volbouwen van weilanden, kiest de PvdA voor het revitaliseren van de leeglopende stadscentra. Verduurzaam leegstaande winkelpanden en maak er woningen van. Werkgelegenheid is daarbij het beste middel tegen krimp”

De PvdA wil hier geld voor vrij maken. Kerris: “Een Duurzaam Transitiefonds uit de NUON-gelden, binnen de investering van 500 miljoen die de PvdA komende periode wil investeren in Gelderland.”

PvdA-lijsttrekker Kerris: “Gelderland moet in 2050 de duurzaamste provincie van Nederland zijn, daar past dit plan perfect binnen. Dit is niet alleen noodzakelijk om toekomstige generaties een leefbare wereld achter te laten, maar het is ook een enorme impuls voor de werkgelegenheid en innovatiekracht van Gelderland.”

10-punten plan Leegstand en Transformatie PvdA Gelderland

1. Ook op vastgoedgebied kiest de PvdA Gelderland voor duurzaamheid als uitgangspunt.

2. Een integrale benadering van de vastgoedmarkt: nieuwbouw, leegstand en transformatie worden op elkaar afgestemd.  Voor deze opgave is overleg en samenwerking met alle partners  nodig: gemeenten, eigenaren en ontwikkelaars. De provincie neemt het initiatief tot regionaal overleg over vastgoedplannen. De PvdA wil hier geld voor vrij maken: een Duurzaam Transitiefonds uit de NUON-gelden.

3. Duurzaamheid betekent: opknappen van bestaande gebouwen heeft voorrang op nieuwbouw.

4. Binnensteden en dorpskernen moeten vitaal en aantrekkelijk blijven. Daarom ondersteunen we ‘stedelijke herverkaveling’: winkels in aanloopstraten verplaatsen naar het centrum, leegkomende panden ombouwen tot woningen. Perifere detailhandel gaan we tegen.

5. Wij willen investeren in isolatie van (oudere) woningen door subsidies voor eigenaren én huurders. Besparingen op energiekosten worden door eigenaren niet doorberekend in de huur.

6. De provincie draagt financieel bij aan isolatie van publieke gebouwen en/of het plaatsen van zonnepanelen op publieke gebouwen.

7. Daar waar behoefte is aan meer woningen, kijken we eerst of ombouw (transformatie) van leegstaande kantoren, winkels of bedrijfsgebouwen mogelijk is.

8. Leegkomende boerderijen in het buitengebied krijgen ruime mogelijkheden voor andere bestemmingen (zorgboerderij, bed & breakfast, landwinkel).

9. Nieuwbouwwoningen moeten zoveel mogelijk energieneutraal worden gebouwd, zo nodig met financiële steun van de provincie. ‘Inbreiding’ heeft voorrang op nieuwbouw aan stadsranden.

10. Collectief particulier opdrachtgeverschap voor woningbouw stimuleren we met juridische en bouwtechnische adviezen; de opgedane kennis en ervaring verspreiden we om meer CPO-projecten van de grond te krijgen.

Peter Kerris, lijsttrekker
1381235_961747497186678_8177094949718120592_n