27 september 2013

PvdA: Investering in spoor Arnhem-Winterswijk stap in de goede richting

Het verbeteren van de spoorlijn tussen Arnhem en Winterswijk is een wens van veel reizigers op dit traject. Zeker ook van veel teleurgestelde treinreizigers die door de onbetrouwbaarheid van deze spoorroute zijn afgehaakt en inmiddels weer kiezen voor de auto of de motor. Waar ik als liefhebber van gemotoriseerde voertuigen alle begrip voor heb, maar wat als je dat niet kan, of niet wil? De PvdA vindt dat de trein een mooi en betrouwbaar vervoermiddel moet zijn voor iedereen, ook voor Achterhoekers. En een goede spoorverbinding is noodzakelijk voor de bereikbaarheid van de regio.

De PvdA is blij met de voorgestelde verbeteringen die afgelopen Statenvergadering zijn aangenomen, maar ondanks de investering van 40 miljoen zijn we er nog niet. Het aanleggen van volledig dubbelspoor op het traject Arnhem-Doetinchem blijft een wens van de PvdA en we dagen de gedeputeerde uit om hierop in te blijven zetten.

Het is van groot belang dat wij Gedeputeerde Staten en de gemeenten blijven steunen, door een actieve lobby richting het Rijk ten behoeve van de verbetering van het treintraject. Deze spoorlijn wordt veel gebruikt en houdt de Achterhoek bereikbaar. Het belang van een goede verbinding is duidelijk.

Wat ons betreft blijft de inzet: volledig dubbelspoor van de hoogste kwaliteit en de uitbreiding van de wagoncapaciteit in Arnhem. Zodat we nu toch een keer ècht van de vertragingen af zijn en de Achterhoek goed bereikbaar is!

De PvdA vindt daarbij het jammer dat de toiletten op alle stations nog steeds niet gerealiseerd zijn en verwacht van GS een snelle realisatie. Want de middelen om dit te realiseren staan al langer gereserveerd. Zeker door de afwezigheid van toiletten in de treinen zelf is een goed toegankelijk toilet op het station toch het minimum. Wanneer kunnen wij naar het toilet op de stations.

Zoals ik ook in de commissie Mobiliteit Infrastructuur en Economie (MIE) verwoordde is het jammer dat Station Zevenaar Poort / Oost niet doorgaat, maar begrijpelijk als de voorgestelde verbeteringen dan direct weer tot vertraging leiden.

Graag zou ik van de gedeputeerde willen weten wat er moet gebeuren om dit station alsnog te kunnen realiseren.  De gemeente Zevenaar kan wel een steuntje in de rug gebruiken na het sluiten van de afrit van de A12, het doortrekken van de A15, het achterblijven van de verkoop van nieuwe woningen in de wijk Groot Holthuizen en het niet doorgaan van het station in dezelfde wijk.

Er blijft ruimte voor verbetering maar de PvdA steunt dit verbetervoorstel, met een forse investering in het spoor Arnhem-Winterswijk van harte!  goed de PvdA steunt van harte dit verbetervoorstel maar verwacht dat dit niet de laatste is.

Mariëlle van der Leur – Statenlid

Marielle van der Leur