13 mei 2015

PvdA in coalitie waterschap Rivierenland: coalitieakkoord gepresenteerd

 

De PvdA gaat in het Waterschap Rivierenland zitting nemen in het dagelijks bestuur dat verder bestaat uit de partijen CDA, Ongebouwd, Water Natuurlijk en SGP/CU. Met de nieuwe coalitie van 5 partijen is overeenstemming bereikt over een bestuursakkoord op hoofdlijnen en de portefeuilleverdeling. Het nieuwe college van dijkgraaf en heemraden is op 11 mei geïnstalleerd. Gerard Nieuwenhuis neemt hierin zitting namens de PvdA. Het coalitieakkoord vindt u hier.