20 december 2013

PvdA houdt vinger aan de pols bij overdracht Regiotaxi

Op dit moment is de provincie verantwoordelijk voor het OV-deel van de Regiotaxi; dat wil zeggen, daar waar niet of nauwelijks bussen komen, verzorgt de Regiotaxi het vervoer. Dat is 10% van de zogeheten Basismobiliteit.  Dit college wil de bevoegdheid voor deze 10% in de nieuwe concessie geheel bij de regio’s leggen en dat is in principe een lijn die de PvdA kan steunen. Passend vervoer dicht bij mensen organiseren.

Gemeenten krijgen in de komende jaren meer taken ook ten aanzien van het doelgroepenvervoer en hebben veel beter zicht op waar de vervoersbehoefte van mensen zit, en hoe dit op een logische manier te organiseren.

Maar stel: je woont aan de grens van een regio. Hoe wordt er dan gezorgd dat er wel vervoer  voor je komt om je eventueel naar een ziekenhuis in een andere regio te rijden? We willen niet dat er nieuwe grenzen voor mensen worden ingevoerd.  Het vervoer moet aansluiten bij de behoefte; niet bij grenzen van regio’s en concessies.

De PvdA heeft gedeputeerde Conny Bieze om een toezegging gevraagd om in de overeenkomsten met de gemeenten en regio’s hierover duidelijke afspraken te maken.

De provincie gaat bij de overdracht ook niet over één nacht ijs. Over een periode van drie jaar wordt het huidige budget van de Regiotaxi dat de provincie hanteert ( €6,- miljoen per jaar), gehandhaafd. Daarbovenop komen kosten om organisaties te bouwen die de regio’s moeten helpen het vervoer te coördineren. Een zorgvuldige, warme overdracht,  over een periode van drie jaar.

Dit college heeft de ambitie om een echte partner te zijn van de gemeenten. Dat streven komt in deze warme overdracht duidelijk naar voren. De PvdA hecht eraan dat de gemeenten de vrijheid krijgen om slimme oplossingen te bedenken, maar verwacht wel dat er voor iedereen goed vervoer is, ook in uithoeken van de Provincie.

De PvdA pleit voor blijvende aandacht voor goed vervoer: dus geen dubbel geboekte ritjes of  wachttijden van uren. Er moet voldoende aandacht zijn voor doelgroepen die geen WMO-indicatie meer krijgen en afhankelijk zijn van de Regiotaxi.

We zullen het proces blijven monitoren. Een bereikbare provincie voor iedereen blijft ons uitgangspunt, ook na 2016.

Mariëlle van der Leur, Statenlid

Marielle van der Leur