14 november 2012

PvdA Gelderland stelt vragen over bestuurlijke situatie Lingewaard

De afgelopen weken is er veel te doen over de bestuurlijke verhoudingen in de gemeente  Lingewaard. Recent is er een nieuw college van B&W benoemd, na een bestuurlijk verschil van inzicht. Burgemeester De Vries heeft zijn ontslag ingediend. Als waarnemend burgemeester is de heer De Vreeze aangesteld. Op 8 november werd de Raadsvergadering gestaakt. Een aantal raadsleden wilden niet in openheid stemmen.

De PvdA Gelderland vindt dit een zeer ernstige situatie en vertrouwt erop dat aan de Commissaris van de Koningin het Provinciaal toezicht krachtig ter hand zal nemen en zich actief zal inzetten voor het herstel van de democratische orde. De Statenfractie stelde de volgende vragen aan het college van Gedeputeerde Staten:

–      Bent u op de hoogte van het feit dat in Lingewaard de bestuurlijke verhoudingen ernstig zijn verstoord

–     Hoe kijkt u tegen het feit aan dat een raadsvergadering moet worden gestaakt, vanwege de bedreigingen die zijn geuit tegen individuele raadsleden?

–    Onderhoudt  de Commissaris van de Koningin daarover contacten onderhoudt met waarnemend burgemeester De Vreeze.

–    Is over de verstoorde bestuurlijke verhoudingen in Lingewaard ook de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties geïnformeerd?

–     Welke bevoegdheden heeft de provincie Gelderland om bij de dragen aan het herstel van de democratische orde in de gemeente al of niet in coördinatie met de Minister van BZK.

–     Welke stappen zijn door de provincie ondernomen en is inschakeling van justitie overwogen?

De PvdA Gelderland hecht aan een onkreukbaar bestuur in de Gelderse gemeenten. Daar moeten de de Gelderse inwoners en de ondernemer onvoorwaardelijk op kunnen vertrouwen.