PvdA Gelderland spreekt met binnenstadmanagement

Door Ricardo Brouwer op 21 januari 2021

Op woensdag 20 januari hebben de Gelderse PvdA-Statenleden een digitaal werkbezoek afgelegd om zich te laten informeren over de impact van de coronacrisis op de Gelderse binnensteden. Wat is de huidige situatie en wat is de verwachting voor de toekomst?

Aanleiding voor het werkbezoek was een gesprek wat Fokko Spoelstra heeft gehad met Berry Engelen, ondernemer en docent Retail Management en Entrepreneurship. Naast Engelen waren er ook vertegenwoordigers uit Nijmegen, Winterswijk, Tiel, Zutphen en Doetinchem aanwezig bij de digitale sessie.

De aanwezigen zijn er allemaal over eens dat er nu veel problemen zijn door de coronacrisis, maar dat het vooruitzicht op bloeiende Gelderse binnensteden zeker in het vooruitzicht is. De Nijmeegse centrummanager Maarten Mulder benadrukt dat het wel veel sectoren die met de binnenstad te maken hebben, zoals cultuur en horeca, het nu bijzonder zwaar hebben. “Zij zijn ook erg nodig, maar ik geloof in de veerkracht van de binnenstad.”

“Cultuur en horeca hebben het zwaar en zijn erg nodig, maar ik geloof in de veerkracht van de binnenstad.”

Er is veel potentie in onze provincie, maar de binnenstadmanagers zijn erg gebaat bij een verbeterde infrastructuur wanneer het gaat om samenwerking. De wens is hierbij dat de provincie ze hierbij kan ondersteunen.

De deelnemers van het werkbezoek voelen ook wat voor een Retail Platform Gelderland, naar Overijssels voorbeeld. Hier kunnen zowel binnenstadmanagers, vastgoedeigenaren, onderwijsinstellingen als politici zitting in hebben om de noden en wensen van deze sector aan te kunnen pakken. Remco Feith, binnenstadmanager van Zutphen, en Louis van Andel, directeur Binnenstadbedrijf Doetinchem, pleitten hiervoor. De wethouders Ben Brink (Tiel) en Henk Jan Tannemaat (Winterswijk) voelen hier ook veel voor. “Dit lijkt mij een erg goed plan,” stelt Statenlid Jan Daenen. “Als ik eerlijk ben, ben ik zelfs een beetje verbaasd dat dit er nog niet is.”

Steengoed Benutten, het ontwikkelprogramma van de provincie Gelderland om (dreigende) leegstand aan te pakken, is bekend bij de gemeenten. “Het is een fantastisch programma,” zegt de Zutphense wethouder Annelies de Jonge. “Alleen richt het zich alleen op individuele panden, niet op gebieden als een binnenstad. Maar gesprekken met gedeputeerde Peter Kerris vinden al plaats. Ik denk dat we echt fantastische dingen kunnen gaan bereiken met elkaar!”

“Ik denk dat we echt fantastische dingen kunnen gaan bereiken met elkaar!”

Het werkbezoek wordt besloten met de wens om breed te blijven kijken, ook hoe de binnensteden blijvend aantrekkelijk gemaakt kunnen worden in het licht van klimaatverandering. De hittestress gaat stadscentra opspelen. De fractie herkent dit perspectief en vindt het een goed idee dat de provincie gaat investeringen in het binnenhalen van kennis hierover en dit gaat doorspelen naar de Gelderse gemeenten. “Het onderwerp komt steeds meer op de agenda van Provinciale Staten te staan.” benadrukt Fokko. “We blijven een vinger aan de pols houden bij onze gedeputeerde die dit onderwerp, klimaatadaptatie, in zijn portefeuille heeft.”

Over een halfjaar willen de Statenleden nogmaals in gesprek met de digitaal aanwezige gasten om te kunnen volgen hoe de ontwikkelingen zijn.

Ricardo Brouwer

Ricardo Brouwer

Mijn naam is Ricardo Brouwer en sinds 2017 woon ik in Gelderland. Sinds 2014 ben ik lid van de PvdA. Binnen de partij heb ik onder andere in het bestuur gezeten van de Jonge Socialisten Arnhem-Nijmegen en het PvdA Roze Netwerk, maar heb ik mij ook bezig gehouden met het leiden van de campagne van

Meer over Ricardo Brouwer