PvdA Gelderland presenteert verkiezingsprogramma 2019-2023

19 december 2018

De Gelderse Partij van de Arbeid zet in de campagne voor de Provinciale Statenverkiezingen van 20 maart 2019 volop in op de werkenden in de publieke sector, op het verduurzamen van woningen en op het tegengaan van tweedeling in de energietransitie. 

In dit verkiezingsprogramma neemt de PvdA maatregelen om mensen zonder leencapaciteit of met laag inkomen die hun huis willen verduurzamen te ondersteunen. Tevens is er aandacht voor de Publieke Sector: de PvdA wil dat de provincie een pact sluit met werkgevers en werknemers en financieel steun geeft om de personeelstekorten in de zorg, het onderwijs en andere overheidsbanen op te lossen. Verder willen we via een wijkgerichte aanpak ervoor zorgen dat leegstaande of verouderde gebouwen worden aangepakt en omgebouwd naar woningen of andere voorzieningen.

Lijsttrekker Peter Kerris over het programma: “Dit is een compleet verkiezingsprogramma dat tegemoet komt aan de grote zorgen van deze tijd. Woningnood, zorg, welzijn, armoedebestrijding. En tegelijk hebben we aandacht voor de toekomst. Energie, klimaat, duurzaamheid en voorbereid zijn op een nieuwe crisis.” 

PvdA verkiezingsprogramma 2019-2023