Door Peter Kerris op 23 september 2015

PvdA Gelderland onderzoekt mogelijke bijdrage Gelderland bij opvang vluchtelingen

De PvdA Gelderland onderzoekt welke bijdrage de provincie kan leveren aan de opvang van vluchtelingen. De PvdA heeft daarom met de CDA, D66 en de SP vragen van GroenLinks hierover mede ingediend aan het college van GS. De uitvoer van de opvang ligt bij de gemeenten.

Fractievoorzitter Peter Kerris: “We hebben daarop uitvoerig navraag gedaan bij onze lokale PvdA-afdelingen in de gemeenten. Alleen door in kaart te brengen waar de gemeenten behoefte aan hebben, kunnen we adequaat meehelpen als provincie.”

Dat leverde vier hoofdpunten op, waarin de provincie kan helpen en aanjagen. Kerris: “Ten eerste de ondersteuning in de tijdelijke opvang van vluchtelingen. Creativiteit in de herbestemming van bestaand vastgoed lijkt hier een uitkomst. Ten tweede is er de huisvesting van statushouders, mensen die in Nederland mogen blijven. Doorstroom van statushouders naar een woning vergroot daarbij de opvangcapaciteit in de AZC’s. Belangrijk is dat er in dat opzicht geen verdringing plaats vindt van mensen die al lang op een woning wachten. Een derde punt is dan dat gemeenten die in hun woningbeleid aandacht hebben voor huisvesting van statushouders ondersteund worden door de provincie. Tot slot zou het goed zijn conferentie te organiseren van wethouders, het COA (Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers) en volksvertegenwoordiger om best practices te kunnen delen, zodat niet iedere gemeente het wiel opnieuw hoeft uit te vinden.”

Door de instroom van vluchtelingen en doorstroom van statushouders zijn er vermoedelijk nieuwe afspraken nodig in de programmering in de woningbouw. “We wachten de antwoorden op onze vragen aan GS af. Dan kunnen we samen bepalen welke middelen Gelderland zou moeten inzetten voor het sneller huisvesten van vluchtelingen en statushouders.”