20 februari 2013

PvdA Gelderland deelt zorgen inwoners om vervuiling rond vuilstortplaats Westervoort en stelt vragen

Inwoners van Westervoort en Duiven maken zich ernstige zorgen over de vervuiling met kankerverwekkende stoffen in het grondwater van de voormalige afvalbult IJsseldijk, ook wel bult van Putman genoemd.

Het plan van de provincie Gelderland om de voormalige vuilstort IJsseldijk in Westervoort niet actief te saneren maar alleen te monitoren, is aan kritiek onderhevig van onder andere emeritus hoogleraar milieukunde Lucas Reijnders van de Universiteit van Amsterdam. In een artikel in de Gelderland van 20 februari stelt hij dat aan de zuidoostelijke kant van de stortplaats hoge contcentraties vinylchloride zijn gevonden, volgens Reijnders ‘beruchte kankerverwekkende stof’.

De PvdA Gelderland deelt de onrust van de inwoners van Westervoort en Duiven heeft de volgende schriftelijke vragen gesteld aan het college van Gedeputeerde Staten.

-Kent u het artikel en de onrust bij de inwoners?

– Wat waren de afspraken met de gemeente Westervoort toen zij de verantwoording van de voormalige vuilnisbelt afkochten bij de provincie?

– Wat wordt er exact bedoeld met de term ‘saneren’ in relatie tot (voormalig) vuilstortplaatsen?

– Hoe kan u garanderen dat er geen gevaar is voor de volksgezondheid en de natuur?

– Wat is het vigerende beleid ten aanzien van de voormalige afvalbulten?

– Zijn er problemen geconstateerd bij andere bulten en zoja, welke?

De PvdA stuurt aan op duidelijkheid en indien nodig adequate actie, om de gezondheid van de inwoners rondom de bult te garanderen.