10 oktober 2013

PvdA blij met grootschalige impuls in duurzame woningbouw

Het college van Gedeputeerde Staten gaat de woningcorporaties een bijdrage van 70 miljoen euro geven voor het extra duurzaam maken van hun sociale huurwoningen in Gelderland. Naast een lastenverlichting voor huurders, kunnen de woningcorporaties met deze bijdrage een groot aantal woningen nog energiezuiniger maken. Dit zorgt voor meer werkgelegenheid bij een aantal Gelderse bouwbedrijven en volgens de corporaties ook voor minstens honderd leerwerkplaatsen extra.

De energiekosten voor huurders worden lager en dat kan zo’n tien tot vijftig euro per maand schelen. Daarnaast levert het plan ook voordeel voor particuliere woningbezitters in de wijken die worden aangepakt. Wanneer ook zij kiezen voor het aanbrengen van energetische maatregelen, krijgt de particulier een aanbieding in de vorm van prijs- en organisatievoordeel. Daarnaast kunnen zij in veel gevallen een bijdrage van de provincie ontvangen uit de provinciale regeling voor particuliere bezitters, die via de gemeenten loopt.

Het voorstel is een uitwerking van de motie die Provinciale Staten in juni hebben aangenomen om de Gelderse economie en werkgelegenheid een impuls te geven. ‘Je moet altijd oppassen over iets te zeggen dat het uniek is, maar hier is het gerechtvaardigd’, stelt Josan Meijers (PvdA), gedeputeerde Wonen. ‘Gelderland telt zestig woningcorporaties, die via hun zes werkverbanden allemaal meedoen in het extra duurzaam en energiezuinig maken van hun sociale huur woningen. Inhoudelijk vind ik het een geweldig idee, maar het laat ook prachtig zien hoe vlot de corporaties en de provincie met elkaar kunnen schakelen en samenwerken.’

PvdA Statenlid Jeannine Liebrand: “In november 2012 steunde de PvdA de motie waarin de provincie werd gevraagd om financiële steun voor woningcorporaties. De corporaties moeten zorgen voor voldoende betaalbare woningen, maar dat is niet makkelijk door alle veranderingen op de woningmarkt. Het voorstel van GS om corporatiewoningen met provinciale subsidie extra te isoleren, past naadloos bij de wensen van de PvdA: meer werkgelegenheid op korte termijn, minder woonlasten voor huurders én energiebesparing. Plus leerwerkplaatsen voor jongeren. Kortom: wij zijn heel enthousiast over dit voorstel van ‘onze’ gedeputeerde Josan Meijers, te meer daar het tot stand is gekomen in goed overleg met de Gelderse woningcorporaties”.