Door Fokko Spoelstra op 2 maart 2016

Onderwijs en Arbeidsmarkt: ruimte voor het MKB met Techniek!

In Gelderland staan meer dan 60.000 Gelderlanders langs de kant, en worden 12.000 vacatures niet vervuld, met name in de techniek. Dat wringt en moet dus ook anders! Om aan deze mismatch wat te doen hebben we als PvdA in Provinciale Staten op 2 maart ingestemd met het beleidskader onderwijs en arbeidsmarkt als onderdeel van het totale economische beleid van de provincie Gelderland.

Bij dit kader hoort een subsidieregeling van bijna 14 miljoen euro (in 4 jaar). Als PvdA hebben we ons sterk gemaakt dat de regeling vooral moet focussen op MKB en techniek. Onder andere uit contacten met onze leden werd duidelijk dat het teveel lijkt alsof vmbo-scholen opleiden voor werken in de techniek te duur vinden. Liever goedkoop opleiden voor administratieve beroepen dan investeren in een duur technieklokaal met baanzekerheid. Creatieve oplossingen met onderwijs, MKB-ers en wat hulp van de provincie moeten dat nu gaan doorbreken.

Oorspronkelijk wilde GS inzetten op een breed pallet aan projecten uit tal van sectoren voor de subsidieregeling: MKB, topsectoren, food, health en energy, maar onder druk van PvdA en andere fracties ligt de focus nu terecht op MKB en techniek, dan zorg en tot slot grensoverschrijdende arbeid.

De voortgang van grensoverschrijdende arbeid en het bijbehorende sectorplan zullen binnenkort naar aanleiding van vragen van de PvdA ook op de agenda van de commissie Economie komen. We houden uiteraard vinger aan de pols of er zo ook goed en fatsoenlijk werk in Gelderland ontstaat.

Een beetje aan de rand van het kader onderwijs en arbeidsmarkt heeft de PvdA aandacht gevraagd voor de dramatische ontwikkelingen bij Hilckmann in Nijmegen: ipv bedrijfsverplaatsing met groei staan er nu bijna 300 medewerkers op de keien. Als een deel van de provinciale miljoenen subsidies terugkeren, dan wil de PvdA dit investeren in werkgelegenheid.

Fokko Spoelstra

Fokko Spoelstra

Met overtuiging én enthousiasme bekleed ik het Statenlidmaatschap van Gelderland voor de PvdA. Mijn naam is Fokko Spoelstra getrouwd, drie kinderen. Werkzaam bij de Stichting Waardering en Erkenning Politie, voorheen wethouder van Apeldoorn, voorheen werkzaam in het openbaar vervoer en het betalingsverkeer. Ervaren, stabiel. Overtuigd van het belang van een sterke PvdA in Provinciale Staten van Gelderland. Een sterke PvdA

Meer over Fokko Spoelstra