30 december 2014

Nieuwjaarsbijeenkomst gewest Gelderland

Beste partijgenoten,

Hierbij nodig ik jullie uit voor de nieuwjaarsbijeenkomst van het gewest Gelderland op zondag 11 januari van 15.00-20.00 uur

Plaats van handelen: IJsselpaviljoen, IJsselkade 1, 7201 HA ZUTPHEN

Voor de eerste keer zullen we (campagneteam en gewest) tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst een veiling organiseren. Dat doen we om de campagnekas wat te ‘spekken’.
En het is niet zomaar een veiling……het is een veiling vol verrassingen! Meer vertellen we nog even niet!

Programma:
–  Van 15.00-16.00 uur- zaal open
–  16.00 uur Opening door de voorzitter van het gewest Gelderland, Jean Eigeman
–  16.15 uur Welkom heten door Annelies de Jonge, wethouder in Zutphen
–  16.30 uur aanvang Rieta Hoffmanlezing door Peter Kerris, lijsttrekker voor de verkiezingen van Provinciale Staten
–  Pauze en eerste ronde veiling
–  17.30 uur co-referaat door Gerard Nieuwenhuis, lijsttrekker voor de verkiezingen voor het Algemeen Bestuur van het waterschap Rivierenland
–  18.00 uur tweede ronde veiling
–  18.15 uur stamppottenbuffet.
–  19.00 uur derde ronde veiling.

Ik hoop u allen op zondag 11 januari te kunnen verwelkomen om het nieuwe jaar op gepaste wijze in te luiden.
Als u gebruik wilt maken van deze uitnodiging, stuur dan voor 9 januari een bevestiging naar gewestgelderland@gmail.com.

Laat op tijd weten via bovengemeld emailadres of u mee wil eten (en of u vegetarisch eet)

Vriendelijke groet,

Jean Eigeman
Voorzitter gewest Gelderland

 

 Wie is wie?

Jean-Eigeman-251x600
De dagvoorzitter: voorzitter van het gewest Gelderland sinds 2007: Jean Eigeman

Voormalig Eerste Kamerlid voor de PvdA, na onder meer wethouder in Culemborg en plaatsvervangend directeur bestuurlijke en juridische zaken bij de VNG (Vereniging van Nederlandse Gemeenten) te zijn geweest. Begon zijn loopbaan als leraar maatschappijleer en is gewestelijk voorzitter van de PvdA in Gelderland. Nauw betrokken bij het lokale bestuur, maar ook internationaal georiënteerd. Hield zich als Eerste Kamerlid onder meer bezig met Europese samenwerking, waterstaat, sociale werkvoorziening en natuurbeleid (landbouw en milieu).

 

Annelies de Jong
Het welkom heten wordt verzorgd door Annelies de Jonge.

Annelies de Jonge werd op 2 juli 2014 benoemd tot wethouder in Zutphen. Zij is wijkwethouder van de wijk waterkwartier

Zij volgde in december 2013 Rik de Lange al op als wethouder toen deze burgemeester werd in de gemeente Duiven. Annelies was sinds 2010 raadslid voor de PvdA in Zutphen. Zij was de PvdA lijsttrekker in Zutphen voor de gemeenteraadsverkiezingen op 19 maart 2014 en onderhandelde namens de PvdA over het collegeprogramma voor de periode 2014 – 2018.
Portefeuille: Arbeidsmarktbeleid, inclusief aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt, Economische Zaken, onderdeel Bedrijventerreinen, Participatiewet en Minimabeleid, Kunst- en Cultuur.
Projecten: het cultuurcluster Broederenklooster, realisatie van het nieuwe zwembad en De Teuge.

 

Rieta Hoffman
De naamgeefster van onze lezing: Rieta Hoffman

Rieta Hoffman was bijna 30 jaar lang actief in verschillende geledingen van de Partij van de Arbeid. Haar activiteiten begonnen op plaatselijk niveau. Zo was ze vanaf het einde van de jaren 1980 gedurende enige tijd gemeenteraadslid. De laatste jaren was Rieta Hoffman vooral bezig op gewestelijk niveau. Ze speelde een belangrijke rol bij de totstandkoming van het regionale steunpunt Oost-Gelderland.
Rieta Hoffman was echter vooral een PvdA’er die midden tussen de mensen stond. Afkomstig uit het maatschappelijk werk, maakte ze zich al jong hard voor de emancipatie van onder anderen vrouwen, jongeren en gastarbeiders.

 
Peter Kerris

 

De eerste spreker voor de Rieta Hoffman lezing: Peter Kerris

Peter Kerris is gekozen tot de nieuwe lijsttrekker voor PvdA Gelderland bij de Provinciale Staten 2015. De uitslag werd 12 november bekendgemaakt.
In een verklaring sprak de nieuwe lijsttrekker dankwoorden voor het vertrouwen en benadrukte hij dat alle leden van de partij streven naar dezelfde idealen.

Kerris wil zich met de partij vooral sterk maken voor werk, cultuur en duurzame energie. “Samen bouwen aan Gelderland van morgen, een provincie waar innovatie en werkgelegenheid bloeien en waarin voor iedereen een plek is”, aldus de kersverse lijsttrekker.

 

Gerard Nieuwenhuis

Het co- referaat is afkomstig van Gerard Nieuwenhuis

De gekozen lijsttrekker van het Waterschap Rivierenland

‘Een sociaal en veilig rivierenland’, dat is het met motto van ons verkiezingsprogramma.
Op 18 maart 2015 zijn er verkiezingen voor het bestuur van het waterschap en daar doen we als PvdA natuurlijk weer aan mee.

Komende periode staat het bestuur van het waterschap voor grote investeringen in het kader van het deltaprogramma. De dijken moeten opnieuw worden versterkt en de grote rivieren worden nog meer ruimte gegeven. Ingrijpende maatregelen, maar daarmee wordt het rivierengebied veiliger en als het aan de PvdA ligt nog mooier. Wij zijn voor ruimtelijke maatregelen waarbij investeringen in veiligheid gelijktijdig ten goede komen aan natuur, landschap en ruimtelijke kwaliteit.

Het gaat niet alleen om veiligheid maar ook om ‘droge voeten’, zowel in het bebouwd gebied als het buitengebied en natuurlijk om schoon water. Afgelopen zomer zijn we op meerdere plaatsen geconfronteerd met de effecten van hoosbuien. Daar krijgen we in de toekomst meer mee te maken en daar zijn we niet voldoende op voorbereid. Bij de zuiveringen moeten zoveel mogelijk grondstoffen worden teruggewonnen en het slib worden benut voor energieopwekking. Kortom ook in de komende periode is er voor het waterschap veel werk aan de winkel. Daarbij kan niet alles tegelijk en het moet allemaal ook nog betaalbaar zijn.