16 november 2012

Muus Groot nieuwe fractievoorzitter PvdA Gelderland

De Gelderse Statenfractie heeft Muus Groot gekozen als nieuwe fractievoorzitter. Sinds de benoeming van toenmalig fractievoorzitter Josan Meijers tot gedeputeerde op 7 november 2012 was er een vacature voor het fractievoorzitterschap.
Al tijdens de Statenvergadering van die dag gaf toenmalig vice-voorzitter Muus Groot zijn visitekaartje af. Bij de behandeling van de begroting 2013 verwoordde hij de PvdA-inbreng helder en overtuigend. De PvdA-fractie was dan ook zeer verheugd dat Groot zich tijdens de fractievergadering van 14 december bereid toonde het voorzitterschap op zich te nemen.

De hierdoor vrijgekomen positie van vice-fractievoorzitter wordt ingenomen door Jeannine Liebrand. Mijnke Bosman blijft fractiesecretaris/penningmeester.